nieuws

Oosterhout maakt voor f. 5 mln locaties woningbouw klaar

bouwbreed

De gemeenteraad van Oosterhout behandelt op 5 september twee voorstellen van B en W met betrekking tot financiering van het bouwrijp maken van enkele woningbouwlocaties. Ten behoeve van het plan Vrachelen fase 1-zuid en de aanleg van de Lage Molenpolderweg is een bedrag van f. 4,64 miljoen nodig. In dit gebied komen 77 woningbouwkavels.

Voor bouwrijp maken van een deel van het woningbouwplan Oosteind (17 woningen) moet f. 425.000 worden uitgetrokken.

Reageer op dit artikel