nieuws

Nieuwe woningen in Venlo Centrum-Zuid vliegen weg

bouwbreed

In Venlo bestaat overweldigende belangstelling voor woningen in de nu in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk Centrum-Zuid, waar in totaal 1600 huizen moeten worden gerealiseerd. Dat concludeert de gemeente op grond van de aantallen bezoekers aan het, met het oog op de nieuwbouw ingerichte, Woon-Info-Centrum.

Venlo Centrum-Zuid is een grootschalige Vinex-woningbouwlocatie, in het hartje van het stadsgewest Venlo/Tegelen, die in 2002 moet zijn afgerond. Er komen totaal drie woongebieden: Maaswaard (“stedelijk wonen aan het water”), Hagerbroek (“ligging in het groen”) en een tussenliggend woongebied (waar “positieve elementen uit het verleden harmonieus samengaan met het moderne wonen van nu”).

Woningzoekenden storten zich en masse op de nieuwe woningen. Het informatiecentrum (geopend van dinsdag tot en met zaterdag) wordt massaal bezocht door woningzoekenden uit Venlo en de aangrenzende regio. Ook wordt veel informatie telefonisch opgevraagd.

Meteen verkocht

De eerste 34 sociale koopwoningen in het middengedeelte van de wijk in wording gingen als warme broodjes over de toonbank. Ze werden alle vanaf tekening verkocht, nog voordat de eerste schop de grond in ging.

Ook de 16 twee-onder-een-kap woningen en 2 vrijstaande woningen nabij het toekomstig wijkpark werden verkocht, nog voordat met de bouw is begonnen.

Het gaat om huizen vanaf een kwart miljoen gulden.

Van de in aanbouw genomen 14 vrije sector woningen in de prijsklasse van f. 275.000 tot f. 310.000 is het merendeel eveneens vlot verkocht.

Aan de westkant van het wijkpark zijn 32 huurwoningen gereedgekomen.

Na de bouwvakvakantie gaat het bouwen onverdroten voort. Dit keer betreft het vooral eengezinswoningen en appartementen in de huursector: een complex van 17 huurwoningen en 29 huurappartementen en twee complexen van (totaal) 62 huurappartementen. Binnen afzienbare tijd zullen in het plandeel Maaswaard ook de eerste bouwactiviteiten beginnen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels