nieuws

Mer-procedure voor aanleg kabel door Waddenzee

bouwbreed Premium

De NV Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep) wil een 450 kV-elektriciteitskabel tussen Nederland en Noorwegen gaan aanleggen.

De Sep denkt de onderzeese kabel in Lauwersoog in Nederland aan te laten landen, waarna over land bij Eemshaven aansluiting aan het nationale 380 kV-koppelnet tot stand gebracht zal worden.

In de startnotitie voor het milieu-effectrapport worden naast de voorgenomen aanlanding bij Lauwersoog drie alternatieve traces onderscheiden, namelijk directe aanlanding bij Eemshaven, aanlanding bij Warffum en aanlanding aan de Hollandse Westkust.

Omdat het ministerie van Economische Zaken een beslissing dient te nemen over het trace moet een milieu-effectrapport (mer) opgesteld worden. Daartoe ligt een startnotitie ter inzage, waarop inspraak mogelijk is.

De milieu-effectrapportage heeft ten doel om na te gaan wat de milieu-effecten van de stroomkabel in de Waddenzee zijn. Daarbij gaat het onder meer om effecten die optreden als gevolg van graafwerkzaamheden tijdens de aanleg en van de keuze van het jaargetijde waarin aanleg plaatsvindt.

Reageer op dit artikel