nieuws

Maastricht maakt bezwaar tegen afgifte ENCI-vergunning

bouwbreed

Er rijzen steeds meer bezwaren tegen de manier waarop het Provinciaal Bestuur van Limburg een vergunning voor afvalverbranding aan de Eerste Nederlandse Cementindustrie Maastricht (ENCI) wil afgeven.

Een platform, samengesteld uit bewoners van de omgeving van de ENCI, verzamelde in korte tijd ruim 2000 handtekeningen van verontruste bewoners. Ook ambtelijk Maastricht heeft ‘voorlopige bedenkingen’ geuit tegen de inhoud van de vergunning.

Een van de bezwaren is onder andere dat de provincie, juist in de periode dat er veel bewoners op vakantie zijn, de concept-vergunning ter inzage heeft gelegd en niet van plan is de termijn te verlengen. De vergunning die de provincie aan ENCI wil verstrekken biedt het bedrijf de gelegenheid zoveel mogelijk reststoffen te verbranden in de cementovens.

De nieuwe vergunning houdt in dat ENCI telkens, zonder extra openbare procedures, een ‘niet van toepassing’ verklaring kan aanvragen die de provincie binnen en maand kan verlenen.

Reageer op dit artikel