nieuws

IPO verwijst kaderwet naar prullenbak

bouwbreed Premium

Stadsprovincies zijn niet nodig om de problemen van de grootstedelijke gebieden op te lossen. Gemeenten en provincies zijn prima in staat die problemen, eventueel met steun van het rijk, het hoofd te bieden.

Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in een brief aan minister Dijkstal en staatssecretaris Van der Vondervoort van Binnenlandse zaken.

Het geluid is niet nieuw. De provincies zagen van meet af aan niets in de Kaderwet die voorziet in de vorming van zeven stadsprovincies. Bij voortduring liet het IPO weten zo’n status hooguit voor de grootstedelijke gebieden Rotterdam en Amsterdam geschikt te vinden. De uitslag van het referendum in Rotterdam gaf het IPO echter het duwtje in de rug om de Kaderwet nu in zijn geheel naar de prullenbak te verwijzen.

De provincies schrijven Dijkstal en Van der Vondervoort bereid te zijn intensiever samen te werken met de steden om sociale, ruimtelijke en andere vraagstukken op te lossen. Gemeentelijke herindeling kan volgens de provincies een alternatieve oplossing bieden voor de vorming van stadsprovincies. Zij voegen eraan toe geen aanleiding te zien zelf tot schaalverkleining over te gaan. De vorming van meer en kleinere provincies is onbespreekbaar.

Reageer op dit artikel