nieuws

Het Zwarte Corps beraadt zich op zijn positie

bouwbreed Premium

De vakvereniging Het Zwarte Corps zal zich in het najaar beraden op zijn positie binnen de Algemene Vakcentrale en of er aanleiding is zich met ingang van 1 januari 1996 aan te sluiten bij de FNV. Aanleiding daartoe is de intentieverklaring van beide vakcentrales om uiterlijk 1 maart 1998 te fuseren.

Het Zwarte Corps, aldus voorzitter L. Middendorp, maakt sinds zijn oprichting deel uit van de Algemene Vakcentrale. Die centrale noemt schaalvergroting door het samengaan met een andere centrale een noodzaak en heeft daartoe al menig overleg met de FNV gehad tot een intentieverklaring kon worden ondertekend.

Overigens blijft het nog de vraag of de beoogde fusie zonder meer kan doorgaan nu enkele aangesloten bonden bij het AVC hebben laten weten liever zelfstandig te willen doorgaan dan onderdeel uit te moeten maken van de Federatie Nederlandse Vakbeweging. De centrale Rijks Personeel is een van die bonden.

Het Zwarte Corps heeft, aldus de heer Middendorp, al diverse gesprekken gevoerd zowel met de vakcentrales FNV en CNV als met de daarbij georganiseerde bouwbonden.

Daarbij kwam de vraag aan de orde op welke wijze kan worden samengewerkt, terwijl ook de optie is besproken wat een lidmaatschap van een van die centrales voor het corps zou gaan betekenen. In het najaar zal Het Zwarte Corps een besluit nemen. Behalve aansluiting bij het FNV dan wel CNV is nog een derde optie mogelijk, namelijk dat men geheel zelfstandig verder gaat, zoals nu al een enkele AVC-bond overweegt.

“Daarbij zal beslist niet meespelen dat Het Zwarte Corps zich altijd fel zou hebben afgezet tegen zowel de bouwbond-FNV als de bouwbond-CNV, zoals door Het Financieele Dagblad is gesuggereerd. Jullie van Cobouw weten wel beter. De samenwerking is altijd goed geweest”, aldus Middendorp.

Reageer op dit artikel