nieuws

Golfclub Domburg mag ontgronden, maar moet wachten

bouwbreed Premium

De Domburgsche Golfclub mag van GS van Zeeland in principe overgaan tot ontgronding op een deel van haar terrein in het duingebied in Domburg, ten behoeve van de aanleg van een waterpartij. Maar de vereniging moet met de uitvoering van het werk wachten, totdat de Raad van State zich over de tegen het plan ingediende bezwaren heeft uitgesproken.

De Stichting Duinbehoud was bij GS in beroep gegaan tegen het verlenen van een ontgrondingsvergunning. Maar die bezwaren zijn ongegrond verklaard. De golfclub krijgt echter geen machtiging om nu ook met het werk te beginnen, omdat “er altijd een kans bestaat dat de rechter de ontgronding weer laat herstellen en het exact creeren van de oude situatie dan niet eenvoudig zal zijn”.

Reageer op dit artikel