nieuws

Financiele strop voor Noord-Holland

bouwbreed

De provincie Noord-Holland moet ruim f. 14 miljoen extra betalen voor nieuwe infrastructuur. De kosten moeten worden betaald uit geld voor ‘nieuwe werken’ en het ‘fietspadenfonds’, maar daar het twijfelachtig is of het rijk zal meebetalen is de kans groot dat de kosten voor de provincie aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan gepland.

Dit staat in de begroting voor 1996 die de provincie Noord-Holland gisteren presenteerde.

“Dit zou ke betekenen dat de provincie, bij het doorzetten van de geplande poen, voor veel hogere uitgaven komt te staan. Omdat de bestaande budgetten in dat geval ontoereikend zijn, zullen aanvullende dekkingsmiddelen moeten worden gevonden”, aldus de begroting.

Het gaat onder meer om de aanleg van de N22. Hiervoor heeft de provincie f. 17 miljoen gereserveerd, maar nu al staat vast dat de kosten circa f. 8 miljoen hoger zullen uitvallen. Ook de aanleg van de T106 naar Schiphol kost meer dan verwacht. De provincie moet gedurende 15 jaar jaarlijks f. 440.000 betalen aan de NV Schiphol Area Development Company (SADC). Hiervoor is tot 1997 f. 1,7 miljoen gereserveerd.

Oorspronkelijk ging men er van uit dat de betalingen vanaf 1998 zouden worden overgenomen door de Stadsprovincie Amsterdam, maar nu deze er niet komt moet Noord-Holland na 1997 doorbetalen. Een andere financiele tegenvaller is dat het historische gedeelte van het provinciehuis te Haarlem ingrijpend moet worden verbouwd, vanwege de slechte staat van onderhoud. De kosten hiervan bedragen circa f. 6,5 miljoen. Verder begint in 1996 de aanleg van een busbaan tussen Ilpendam en ’t Schouw. Of ook in Uithoorn een busbaan wordt aangelegd is afhankelijk van een eventueel toe te kennen rijksbijdrage.

Bedrijfsterreinen

De Vinexgemeenten in de stadsgewesten krijgen voorrang waar het gaat om stadsvernieuwing. Gebieden die hierbuiten vallen komen nog slechts incidenteel in aanmerking voor bijdragen in het kader van stads- en dorpsvernieuwing. In de begroting wordt bovendien voorgesteld om het Provinciaal Stimuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing binnen twee jaar af te bouwen. Volgens de provincie hoeft het fonds niet te blijven bestaan omdat het geen functie meer heeft. Om bodemsanering op Vinexlocaties mogelijk te maken trekt de provincie over een periode van acht jaar f. 4,5 miljoen uit.

In Noord-Holland zijn te weinig bedrijfsterreinen. Dit is met name te wijten aan allerlei procedures die moeten worden gevolgd voordat ergens een bedrijfsterrein mag worden ingericht. Een ander probleem vormen de achterstanden die zijn ontstaan bij het schoonmaken van vervuilde grond. De provincie wil door onder ander bestaande terreinen opnieuw in te delen en kwalitatief te verbeteren meer ruimte voor bedrijven mogelijk maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels