nieuws

Duitse regering bouwt voor overheidsfunctionarissen

bouwbreed Premium

Op de Moabiter Werder begint de Bundesregierung in het najaar 1996 met de bouw van 770 woningen bestemd voor regeringsfunctionarissen en parlementariers in Berlijn. Het moet een voorbeeldpo worden voor overheidswoningbouw.

Inmiddels is er een ontwerpprijsvraag uitgeschreven onder 30 architecten, onder wie vijftien uit Berlijn. De uitschrijving is gedaan door Deutschbau uit Dusseldorf en de Siedlungsgesellschaft uit Frankfurt, beide voor het merendeel in handen van de Bundesregering.

Uitgangspunt voor de architectenprijsvraag is het stedebouwkundige ontwerp van de architecten Henze en Vahlen uit Braunschweig. Volgens dit ontwerp komt er een 220 meter lang, zeven tot acht verdiepingen hoog gebouw, parallel aan de S-Bahn. Tussen deze woonwand en de Spree zijn drie U-vormige, met het open einde naar de rivier gerichte woonblokken van vijf en zes verdiepingen gepland. Het totale woonoppervlak bedraagt 45.000 m2. De nieuwbouw moet energiebesparend worden ontworpen, volgens de laatste stand der techniek. In de gevelmuren zullen opslagelementen voor zonnewarmte worden toegepast.

De helft van de 770 woningen worden een-kamer appartementen. Dertig procent zijn twee-kamer, vijftien procent drie-kamer en vijf procent vier-kamerwoningen met een woonoppervlak van 95 m2. Volgens Guido Zielke, Referatsleiter Wohnungbau van de Berlijnse dependance van het Bundesbauministerium moet het gehele po medio 1998 gereed zijn.

Reageer op dit artikel