nieuws

CE-markering in Machinebouw

bouwbreed

In juli verscheen bij Kluwer Techniek de uitgave ‘CE-markering in de Elektrotechniek en Machinebouw’. Deze uitgave voorziet in een praktische wegwijzer voor fabrikanten, importeurs, groothandelsondernemingen, leveranciers, inkopers, installatie- en reparatiebedrijven, om te ke voldoen aan de voor hen belangrijke Europese richtlijnen.

De zogeheten ‘Nieuwe Aanpak’-richtlijnen van de Europese Unie stellen specifieke eisen aan de diverse marktpartijen. Zij moeten nu of in de nabije toekomst voldoen aan of rekening houden met de essentiele eisen van de relevante Europese richtlijnen. De nieuwe uitgave is bedoeld voor bedrijven binnen de sectoren elektrotechniek en machinebouw. Voor hen zijn verschillende Europese Richtlijnen van belang. De belangrijkste zijn op dit moment de EMC-richtlijn, de Machinerichtlijn en de Laagspanningsrichtlijn.

Losbladig

De losbladige uitvoering maakt het mogelijk om snel in te spelen op de nieuwe en nog te verwachten Europese Richtlijnen voor genoemde doelgroepen. Bovendien worden de abonnees door de nieuwsbrief CE-nieuws geinformeerd over de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied. De rubriek ‘CE-vraagbaak’ biedt de mogelijkheid tot het stellen van concrete vragen aan deskundigen.

De samenstelling, kwaliteit en voortgang van het informatiepakket vindt plaats onder auspicien van een redactieraad. Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van het Nederlandse Meetinstituut, Schaap EMC Engeneering en SBWC Amsterdam BV.

In augustus verschijnt het hoofdwerk. Hierin wordt een aanvang gemaakt met de behandeling van de genoemde richtlijnen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op algemene aspecten van de Europese Richtlijnen en de daaruit voortvloeiende CE-markering. De prijs van het hoofdwerk bedraagt – 89 bij intekening voor 1 september 1995 (daarna – 129) De nieuwsbrief en de aanvullingen worden berekend tegen een paginaprijs van 79 cent.

CE-Markering in de Elektrotechniek en Machinebouw is te bestellen bij Kluwer Techniek, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Telefoon: 05700 – 48607. Hier kan men tevens terecht voor meer informatie. De uitgave is tevens verkrijgbaar bij de boekhandel.

Reageer op dit artikel