nieuws

Brabant houdt afsluitingsprodukt stortplaats tegen

bouwbreed

“Naar aanleiding van gesprekken met het bedrijfsleven” heeft de VVD-fractie in de staten van Noord-Brabant aan GS gevraagd waarom die voor de onder- en bovenafdichting van stortplaatsen slechts de toepassing van zand-bentonietmengsels toestaan en geen vergelijkbare produkten.

Onder- en bovenafdichting van stortplaatsen is op basis van de huidige regelgeving noodzakelijk. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor uitsluitend het gebruik van zand-bentoniet mengsels toegestaan.

De VVD-fractie wil weten of het college op de hoogte is van het feit dat het ministerie van VROM het produkt Trisoplast daarvoor ook geschikt heeft verklaard. In het kader van de Stimuleringsregeling Milieutechnologie is daarmee een po uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Van den Biggelaar Limburg BV in samenwerking met General Industrial Developments Benelux BV. Dat po is naar het oordeel van een begeleidingscommissie met succes afgesloten. Dat blijkt uit een brief van het Directoraat-Generaal Milieubeheer aan de provincie van 14 juni.

Het onderzochte materiaal voldoet volgens dit schrijven aan de eisen van het Stortbesluit en de bijbehorende Uitvoeringsregeling.

De VVD-fractie wil graag weten wat de overwegingen zijn om toepassing van dit produkt in Noord-Brabant niet toe te staan, terwijl andere provincies dit produkt wel al als afdichtingsmateriaal accepteren. Ook op grond van welke bevoegdheid de provincie toepassing van dit alternatieve produkt verbiedt, is onderwerp van een vraag.

Schadeclaims

De VVD wil ook weten tot welke schadeclaims het ingenomen provinciaal standpunt kan leiden als blijkt dat elders, o.a. met toestemming van VROM dit produkt wel mag worden toegepast en het ingenomen standpunt van de provincie Noord-Brabant onjuist is.

Het college van GS wordt gevraagd het ingenomen standpunt te heroverwegen.

Het college zou zich ook moeten uitspreken over de VVD-stelling dat “een overheid zich moet beperken tot het stellen van kwalitatieve en kwantitatieve eisen en zich niet moet mengen in de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven”.

Reageer op dit artikel