nieuws

Aanleg Limburgs kades vergt nodige transport

bouwbreed Premium

In Limburg viert het aanleggen van Maaskades hoogtij. Recentelijk is in het werkgebied van het Waterschap Roer en Overmaas over een afstand van 4,5 km de aanleg van de kades Meers en Maasband begonnen. Eerder werd een begin gemaakt met het opwerpen van de zuidelijke kades in Roosteren-Nattenhoven en Stevensweert en omgeving. Medio deze maand gaat de aanleg van de kades in de gemeente Roermond van start.

In Noord- en Midden-Limburg, waar op twee plaatsen wordt begonnen, staan de aannemersbedrijven eveneens te popelen om aan de slag te gaan. “Het weer is uitermate goed voor dit soort werk”, aldus een woordvoerder van het Waterschap Peel en Maas.

Het bestuur van het schap geeft publiek en instanties uitgebreide schriftelijke informatie over het kadegebeuren.

Over de uitvoering wordt onder andere gemeld: Het grondtransport begint nadat de kades gemarkeerd zijn en van een noodafrastering zijn voorzien. Het bovenste kleipakket wordt hierna weggehaald en verder landinwaarts getransporteerd.

In de uitgraving wordt vervolgens de kern gestort, die uit diverse materialen kan bestaan. De materialen van de nooddijken worden gebruikt voor de kernen van de grondkades.

Eisen

Aan de Maaskant wordt de kade vervolgens afgedekt met een ongeveer 70 centimeter dikke waterdichte kleilaag. Aan de andere kant (landinwaarts) wordt de kade afgewerkt met klei die vrijkomt bij het begin van de aanleg van de kade; ook dit kleipakket moet waterdicht zijn.

Afhankelijk van de hoogte van de kade komt er op de bovenkant een versterking van gebroken puin, die bij de bestrijding van calamiteiten en als onderhoudsstrook dienst kan doen. Bij hele hoge kades wordt aan de voet ook een onderhoudsstrook aangelegd.

De kades worden ingezaaid met gras dat later, daar waar mogelijk is, wordt kort gehouden door grazende schapen of gemaaid.

Onderhoud

De aanleg van kademuren is eenvoudiger dan de aanleg van grondkades. De meeste kademuren worden op gemeentegronden geplaatst. Vaak is er een bestaande muur of fundering waarop de kademuur geplaatst wordt.

Weinig onderhoud wordt verwacht aan de keermuren. De kades moeten een bescherming bieden van 1:50. Als straks de Maas, volgens het plan Boertien is uitgediept, is de beveiliging 1:250.

Als het water een hoog niveau krijgt zorgt het waterschap dat alle benodigde voorzieningen zijn getroffen. Wanneer het water hoger reikt en de Rampenbestrijdingswet van toepassing is beoordeelt de gemeente met het waterschap welke noodmaatregelen getroffen moeten worden.

Reageer op dit artikel