nieuws

Verfindustrie ziet afzet weer stijgen

bouwbreed

Herstel en vernieuwing kenmerkten de verfindustrie in het jaar 1994. Maar ook de kritiek op het milieubeleid van de overheid neemt toe, waardoor sommige bedrijven in de sector te zwaar op de proef worden gesteld.

Dat meldt de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) in het jaarverslag over 1994.

Na twee jaren van daling is vorig jaar de afzet van verf weer gestegen. Zowel de verkoop in Nederland als de export groeide. Het niveau van 1991 is volgens het jaarverslag echter nog niet bereikt.

In totaal werd in eigen land 201 miljoen kg verf afgezet. Dat is een stijging met ruim 3,5 procent. De export steeg van 147 miljoen naar 154 miljoen kg.

Ook de omzet in guldens vertoonde een stijging, van f. 1,97 miljard naar f. 2,02 miljard. Daarvan kwam 42 procent voor rekening van de export.

Behalve met een stijging van afzet en omzet werd de verfindustrie in de tweede helft van 1994 ook geconfronteerd met een gestage, en later zelfs explosieve, stijging van de prijzen van grondstoffen, doordat wereldwijd de vraag naar basischemicalien aantrok. Met name voor oplosmiddelen en harsen liepen de prijzen sterk op.

Met de prijsstijgingen is het overigens nog niet gedaan, want vorige week kondigde de VVVF opnieuw prijsverhogingen voor verf aan omdat de grondstofprijzen blijven stijgen. En dit keer geldt dat niet alleen voor oplosmiddelen en harsen, maar ook voor pigmenten die in sommige gevallen zelfs meer dan 10 procent duurder worden.

Marktsegmenten

Het herstel dat de verfindustrie als geheel kenmerkt, geldt ook voor de meeste marktsegmenten. In de bouwvervenmarkt, die globaal een derde van het totaal uitmaakt, blijken de cijfers de conjuncturele ontwikkelingen op de voet te volgen. Terwijl de afzet in 1993 nog een daling van 3,5 procent ten opzichte van het jaar ervoor liet zien, werd vorig jaar weer een stijging met hetzelfde percentage gerealiseerd. Met name de gunstige weerssituatie in het najaar had een gunstig effect op de resultaten.

Ook aan de timmerindustrie werd meer verf geleverd, maar daarbij tekent de vereniging aan dat de druk op de prijzen zwaar is. Ook in de doe-het-zelfmarkt, de sector industrielakken en staalconservering werd 1994 met een positief resultaat afgesloten.

Over de verwachtingen voor 1995 doet de VVVF nog geen mededelingen. Tot nu toe lijkt er voor de verfindustrie echter weinig te klagen. De binnenlandse afzet steeg in het eerste kwartaal van 1995 met 9 procent, terwijl de export een stijging van 6 procent vertoonde. Hoe deze cijfers zullen uitwerken voor het hele jaar is volgens een woordvoerder echter niet te voorspellen, omdat er nog geen resultaten bekend zijn van het, cruciale, tweede kwartaal.

Milieubeleid

De verfindustrie heeft in toenemende mate kritiek op het beleid van de overheid. Die kritische houding geldt met name het milieubeleid. De verffabrikanten worden met zoveel maatregelen geconfronteerd dat in sommige gevallen het incasseringsvermogen van de bedrijven te zwaar op de proef wordt gesteld, zo constateert de VVVF. Volgens de vereniging houdt de overheid onvoldoende rekening met de capaciteit van bedrijven om veranderingen door te voeren. De overheid zou meer oog moeten hebben voor de uitvoerbaarheid van maatregelen en doelstelling en instrumenten beter op elkaar moeten afstemmen.

Reageer op dit artikel