nieuws

Verbruik niet tropisch rondhout gedaald

bouwbreed

Vorig jaar is het verbruik van het niet tropisch rondhout opnieuw gedaald. Ten opzichte van de topjaren 1990-1991 is er een terugval van 240.000 m3 of 16%. De komende jaren zal het verbruik, volgens de Stichting Bos en Hout te Wageningen, in de rondhoutverwerkende industrie echter weer met ongeveer 3% aantrekken.

De stichting ontleent deze gegevens aan haar jaarlijkse schriftelijke BIS (Bedrijfsinformatiesysteem)-enquete. De piekproduktie in de jaren 1990-1991 is vooral veroorzaakt door het enorme verbruik door de papierindustrie. De daling vorig jaar ten opzicht van 1993 van het rondhoutverbruik is 40.000 m3 geweest. De grootste daling heeft zich voorgedaan bij de zagerijen, namelijk 30.000 m3 en de kartonindustrie 10.000 m3. De komende jaren rekent de houtverwerkende sector op een stijging van het verbruik met 50.000 m3.

Het verbruik in zagerijen komt dan weer op het niveau van 1993. Zowel de heipaalproducenten en de houtverduurzamers verwachten elk een stijging van 10.000 m3. Het verbruik van douglas, grenen, vuren en eiken is bij de zagerijen gedaald. Daartegenover staat een verhoogd gebruik van beuken en lariks. De Nederlandse rondhoutverwerkende industrie krijgt steeds meer hinder van buitenlandse concurrentie. Daardoor zijn vorig jaar vier zagerijen definitief gestopt en twee tijdelijk stopgezet. Bedrijven in de emballagesector ondervinden de grootste concurrentie.

Gezaagd naaldhout

De Nederlandse invoer van gezaagd naaldhout is in 1994 echter aanzienlijk gestegen. De stijging bedroeg 260.000 of 9%. Vooral Finland is de topleverancier met een stijging van 140.000 m3. Op grote afstand volgen Duitsland, Belgie en Oostenrijk, alsmede de Oosteuropese landen.

In dit jaar is 9000 m3 grenen en vuren verwerkt in plaatmateriaal. Dit bestond bijna geheel uit rondhout en voor een verwaarloosbaar deel uit resthout. De vezelplaatindustrie wil de komende jaren het rondhout vervangen door resthout. Binnen drie jaar zal volgen Bos en Hout al eenderde van de houtinzet in deze sector uit resthout bestaan.

Verder staat de verduurzaming van hout de laatste jaren sterk onder druk, vanwege de uitstoot van impregneermiddelen tijdens het produktieproces, het uitspoelgedrag van de middelen gedurende het gebruik en na het gebruik in de afvalfase. Daardoor is het verbruik sinds 1992 in deze tak van industrie sterk gekelderd. Vorig jaar was echter weer een lichte stijging van 7000 m3 zijnde 6% te zien. Het heipalenverbruik heeft zich gestabiliseerd. De komende jaren rekent deze bedrijfstak op een stijging van 10%.

Niet verduurzaamd

Niet verduurzaamd paalhout is voor het eerst in de BIS-enquete opgenomen. Dit hout wordt gebruikt voor bijvoorbeeld afrasteringen. In 1994 ging het om 13.000 m3. Het bestaat in 70% van de gevallen uit naaldhout, tamme kastanje 14%, robinia 12% en eiken 4%. Ondanks het feit dat naaldhout een beperkte levensduur heeft en na enkele jaren moet worden vervangen, gebruikt men dit toch het meest voor afrasteringspalen, vanwege de betrekkelijk lage kosten. Voor de harde loofhoutsoorten bestaat steeds meer belangstelling, omdat het van nature duurzaam is en geen verduurzaming nodig heeft. De duurzaamheid van dit hout maakt het ook weinig onderhoudsgevoelig. De tamme kastanje komt voor het grootste deel uit het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Robinia wordt vooral geimporteerd uit Hongarije en het eiken komt uit Nederland zelf. Het betreft geringe hoeveelheden.

In verband met buitenlandse verwerking wordt meer en meer rondhout geexporteerd. Het betreft dan voornamelijk vezelhout voor de produktie van spaanplaat of vezelplaat respectievelijk papier en karton. De totale niet tropische export van rondhout van 380.000 m3 bestond in 1994 voor 85% uit vezelhout. Daarvan is 72% uit Nederlands bos gewonnen. Over de huidige stand van zaken betreffende de Nederlandse rondhoutproduktie lopen de meningen nog uiteen. In ieder geval klagen rondhoutzagerijen over een gebrek aan aanbod.

Reageer op dit artikel