nieuws

ROA ondertekent Vinex-convenant

bouwbreed

Het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), Almere en de bewindslieden Tommel, Jorritsma en Van de Vondervoort hebben vrijdag het Vinex-uitvoeringsconvenant ondertekend. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de bouw van ruim 100.000 woningen in de Amsterdamse regio.

In ruil hiervoor kan het ROA rekenen op een rijksbijdrage van f. 345 miljoen voor de grondkosten, f. 140 miljoen als tegemoetkoming in de bodemsanering en ruim f. 2,6 miljard voor openbaar vervoerpoen.

Aan de finale ondertekening is maanden van onderhandelen tussen het stadsgewest en overheid maar vooral ook Almere vooraf gegaan. Het vorig jaar al bereikte akkoord werd doorkruist door het uit het ROA stappen van Almere. In de visie van het overlegorgaan en het rijk moest Almere hiervoor dik betalen. Aanvankelijk f. 150 miljoen. Maar dat ging er bij de Flevolandse gemeente niet in. De nu ondertekende overeenkomst voorziet in een bijdrage van f. 75 miljoen van Almere. Dit bedrag wordt in het grondkostenfonds gestopt. Over vier jaar wordt nu bekeken of Almere nog eens – 75 miljoen moet betalen. Dit is afhankelijk van de voortgang van de woningbouw en de stand van zaken in het grondkosten fonds.

Het is een drukke week geweest voor ‘Den Haag’ wat betreft de Vinex-afhandeling. Immers, donderdagmiddag ondertekende ook het stadsgewest Haaglanden al een Vinex-uitvoeringsconvenant.

Rotterdam

Het wachten is nu nog op Rotterdam. Het rijk wil ook dit nog voor de zomerperiode afhandelen maar of dit lukt is nog maar helemaal de vraag. Immers, het besluit van Rotterdam af te zien van een stadsprovincie heeft in de regio dusdanig veel stof doen opwaaien, dat buurgemeenten nu grote vraagtekens zetten bij een regionaal bouwbeleid. Volgens wethouder Jurgens van Hellevoetsluis is het zo onduidelijk geworden of er in Rijnmond nog wel een gemeenschappelijke perspectief is, dat het uitvoeringsconvenant Vinex niet kan worden ondertekend. Woensdag buigt de regioraad zich over deze kwestie.

Reageer op dit artikel