nieuws

Raad van State akkoord met gasopslag Langelo

bouwbreed

De voorbereidingen voor de aanleg van de ondergrondse gasopslag in Langelo mogen gewoon doorgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in Den Haag.

Bewoners en drie milieuorganisaties hadden de Raad gevraagd de gasopslag tegen te houden tot duidelijk is of minister De Boer van VROM de provincie Drenthe terecht de opdracht heeft gegeven het streekplan te wijzigen om de opslag mogelijk te maken.

Volgens de milieuorganisaties en bewoners heeft de minister het bestreden aanwijzingsbesluit niet gebaseerd op vastgesteld beleid. Een aanwijzing mag alleen gebeuren om vastgesteld regeringsbeleid uit te voeren. In dit geval heeft de Tweede Kamer zich pas uitgesproken over de gasopslag op het moment dat de minister het aanwijzingsbesluit al genomen had.

Raad van State-rechter J. de Vries had tijdens de zitting wel de nodige bedenkingen over de besluitvorming, maar vond deze niet zo zwaarwegend dat de gasopslag tegen gehouden moet worden. De provincie Drenthe heeft inmiddels op 28 juni het streekplan herzien, maar had het plan nog vastgehouden in afwachting van deze uitspraak. De provincie zal het herziene streekplan nu zo snel mogelijk publiceren. De gemeente Norg zal vervolgens naar verwachting binnen een maand een bouwvergunning af ke geven, via een versnelde procedure waarbij vooruitgelopen wordt op een nieuw bestemmingsplan. De NAM kan dan na de zomervakantie gaan bouwen en in de winter van 1997 de opslag in gebruik nemen.

Reageer op dit artikel