nieuws

Milieubeweging in beroep tegen besluit over Betuwelijn

bouwbreed Premium

De stichting Natuur en Milieu heeft namens negen milieu-organisaties beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de door de Tweede Kamer goedgekeurde plannen van het paarse kabinet tot aanleg van de Betuwelijn. Kern van de bezwaren is dat het po in strijd zou zijn met het geldende milieubeleid.

De organisaties trekken vooral ten strijde tegen het uitblijven van zogeheten flankerende maatregelen om het goederentransport over de weg aan te pakken. De Betuwelijn kan volgens de negen maar een ‘verwaarloosbaar’ deel van de groei van het wegtransport opvangen. De goederenverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland kan dan ook alleen maar bijdragen aan een schoner milieu als de overheid er meer werk van maakt om de vrachtwagens te weren.

Door het achterwege laten van een milieuvriendelijk goederenvervoer-beleid handelt de regering in strijd met haar eigen milieuvisie, die is gericht op vermindering van het energiegebruik, de luchtvervuiling en het lawaai, zo vinden zij. De organisaties twijfelen ook aan het economische belang van de Betuweroute. “De lijn zal niet alleen relatief weinig vervoer trekken, maar ook is de verhouding tussen kosten en baten buiten proportie.”

Reageer op dit artikel