nieuws

Mexicaanse armen onder dak in Nederlandse woning

bouwbreed

De niet-gouvernementele organisatie Ceps/Caritas Mexicana uit Mexico Stad wil met hulp van de organisatie New Option Worldhousing (NOW) uit Breda onderkomens voor de verschillende activiteiten realiseren. Deze poen zijn bedoeld voor de allerarmsten van de Mexicaanse hoofdstad. Het onderdak bestaat uit voorgefabriceerde gebouwen die NOW met onder andere TNO ontwikkelde.

Geinteresseerden in Nederland ke met een gift van f. 2500 de bouw van zo’n onderkomen elders mogelijk maken. De Bredase organisatie, een initiatief van directeur J. Tebbe van Livingstone Building Industry, doet dit onder de noemer ‘Het Huisbazen Plan’. Het plan’ selecteert aanvragen van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) De projecten van deze plaatselijke sociaal-maatschappelijke instellingen moeten sociaal relevant zijn. De ontvangende organisatie moet aantonen dat zij een een actieve rol vervult binnen de gemeenschap. Het gaat dan om de betrokkenheid bij onderwijs, primaire gezondheidszorg en het scheppen van werkgelegenheid. Samen met een bouwbegeleider van NOW moet de plaatselijke organisatie ke voorzien in de levering van water, de aanwezigheid van infrastructuur en het recht op grondgebruik. De instelling draagt verantwoording voor de samenwerking met onder meer bewoners, wijkorganisaties en de plaatselijke overheid.

Partnerorganisatie

Na de realisatie komen de woningen ter beschikking van een lokale sociaal-maatschappelijke partnerorganisatie. Deze moet eerder vergelijkbare poen hebben opgezet en beheerd. Als statutair eigenaar zorgt deze organisatie voor het beheer en voor de uitvoering van bijkomende activiteiten. Per deelpo wordt overwogen een bijdrage te vragen aan de bewoners/ gebruikers. De inkomsten gaan op aan onderhoud en beheer of aan nieuwe sociale poen. In het geval van familiebehuizing wordt een spaarkassysteem opgezet. De opgebouwde fondsen bekostigen een permanente oplossing van de huisvesting. De ontvangende organisatie draagt hiervoor de verantwoording maar voert voor de gang van zaken overleg met ‘Het Huisbazen Plan’.

Het zogeheten basishuis is een semi-permanente woning die in de primaire eisen van huisvesting voorziet. NOW ontwikkelde met TNO en leveranciers een bouwmethode die de kostprijs van een eenvoudig huis verlaagt tot zo’n f. 2500. De huizen zijn geheel demontabel zodat ze bij grondpolitieke problemen eenvoudig ke worden verplaatst. Ook bouwvergunningen zijn dan gemakkelijker aan te vragen. De woningen gaan naar verwacht zo’n tien jaar mee. De produktie van de eerste series gebeurt in Nederland bij een sociale werkplaats. Dat maakt de opbouw van een goede produktiekennis mogelijk. Het ligt in de bedoeling de woningen later plaatselijk te fabriceren met lokaal materiaal. De woningen voldoen aan alle lokale bouwfysische eisen inzake constructieve veiligheid, duurzaamheid, bestendigheid tegen vocht, cyclonen en aardbevingen.

Fondsenwerving

Het ligt in de bedoeling het plan niet tot Mexico beperkt te houden maar uit te breiden naar andere minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden. De werkwijze van NOW moet een effectiviteit van 85 procent opleveren. Het jaarverslag 1993 van het Centraal Bureau Fondsenwerving rangschikt het Huisbazenplan onder de tien meest effectieve fondsen. Financiele deelname van de ontvangende organisaties verhoogt het te besteden bedrag. Na de afronding van het proefpo volgt een bedrijfseconomisch haalbaarheidsonderzoek inzake de plaatselijke fabricage van de huizen. NOW gaat daarvoor met een lokale organisatie een samenwerkingsverband aan. De plaatselijke produktie levert naar verwacht minimaal 100 mensen directe werkgelegenheid.

Nadere inlichtingen verstrekt NOW via telefoon 076-870780 en fax 076-719566.

Reageer op dit artikel