nieuws

Medio 1999 aanleg tweede baan Maastricht Airport

bouwbreed Premium

De aanleg van de omstreden oost-west baan ten behoeve van de luchthaven Maastricht-Aachen Airport zal medio 1999 beginnen. Dat verklaarde de Limburgse gedeputeerde dr. J. Schrijen bij de officiele openstelling van de nieuwe aansluiting van het vliegveld en het nabijgelegen bedrijventerrein ‘Technoport Europe’ op de autosnelweg A2.

Over de realisering van een tweede baan is jarenlang politiek gesteggeld. Vanuit het zuidelijk deel in de provincie wordt door grote groepen uit de bevolking en milieugroeperingen fel verzet gepleegd tegen uitvoering van het plan. Dat zou namelijk leiden tot ernstige geluidhinder.

In het kader van de Luchtvaartwet is door de minister van Verkeer en Waterstaat een zogeheten ‘aanwijzingsbesluit’ genomen. Daarmee wordt aangegeven dat de regionale luchthaven wordt uitgebreid met een oost-west baan. Daartegen zijn bij de Raad van State vele duizenden Kroon-beroepen aanhangig gemaakt.

Duidelijkheid

Een woordvoerder van de provincie zei te verwachten “dat de Kroon eind 1996 duidelijkheid zal verschaffen en de bezwaarmakers in het ongelijk zullen worden gesteld”. Gedeputeerde Schrijen sloot zich daarbij aan:

“Eind volgend jaar zal het aanwijzingsbesluit onherroepelijk worden. Ongeveer twee en een half jaar later zal de feitelijke aanleg beginnen.” Overigens zal de Tweede Kamer zich na het zomerreces nog buigen over de problematiek van de regionale luchthavens.

Schrijen toonde zich verheugd over de tot stand gebrachte nieuwe aansluiting op de A2: “Daarmee hebben we de verdere voorwaarden geschapen om de toekomstige – noodzakelijke – uitbreiding van de luchthaven een optimale ontsluiting te geven.” Hij ging ervan uit dat “die toekomst zeer nabij is. Het zou zonde zijn deze weginfrastructuur daarvoor lang onbenut te laten”, meende hij.

Ontwikkeling

Volgens de gedeputeerde ligt er “een voorbeeld van fysieke weginfrastructuur die bijdraagt een verdere economische ontwikkeling van de regio. Een luchthaven, direct gekoppeld aan het autosnelwegennet, een luchtvaartgeorienteerd bedrijventerrein met overslag en opslagfaciliteiten, kortom: een bundeling van economische activiteit”.

Jammer vond hij het overigens dat de aanleg van de weg tussen de nieuwe aansluiting met de A2 en de Kruisberg niet tegelijkertijd is meegenomen. Dat werk zal nu na de bouwvakvakantie met voortvarendheid worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel