nieuws

Linschoten wil kleinere bedrijven naar arbodienst

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een departementale werkgroep opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden om arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Ook wordt een speciaal op deze doelgroep afgestemde folder gemaakt, met informatie over de aansluitingsplicht bij arbodiensten.

Hij laat dat weten naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek van de Industriebond FNV in het district Dordrecht onder 253 bedrijven met totaal ruim 25.000 werknemers. Daaruit bleek dat qua aansluiting bij arbodiensten door kleine bedrijven, die in de metaalnijverheid en metaal- en elektrotechnische industrie achterbleven bij de rest van de industrie.

Ook ander onderzoek, afgelopen voorjaar, door het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf bevestigde dat. Ongeveer 40% van de bedrijven met minder dan vijf werknemers, had zich aangesloten bij een arbodienst. Onder hen bevinden zich overigens ook bedrijven die pas per 1 januari 1998 verplicht zijn zich bij zo’n dienst te hebben aangesloten: “Die hebben dus meer tijd om zich bij een arbodienst aan te sluiten.”

Onduidelijk

Linschoten noemt het “onduidelijk, in welke mate de kleinere bedrijven de achterstand zullen inlopen en zich alsnog zullen aansluiten”. Hij hoopt dat door activiteiten van onder meer branche-organisaties dit kan worden bespoedigd. Bovendien eisen particuliere verzekeraars aansluiting bij een arbodienst als voorwaarde voor het afsluiten van een verzekeringscontract.

De staatssecretaris wil de voorlichting aan de kleinere bedrijven intensiveren. Hij denkt daarbij aan het verstrekken van informatie aan adviseurs (boekhouders, accountants etc.). Langs die weg denkt hij kleinere bedrijven te ke stimuleren om in zee te gaan met een arbodienst en actief aan de slag te gaan met een risico-inventarisatie- en evaluatie.

Reageer op dit artikel