nieuws

KIWA had een goed jaar en denkt dat ook te krijgen

bouwbreed

De bedrijfseenheden van KIWA hebben in 1994 een gezonde groei doorgemaakt. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn gunstig.

Dat schrijft de directie van KIWA NV uit Rijswijk, een onderneming met een toonaangevende positie op het gebied van kwaliteitsbeheersing en technisch/wetenschappelijk onderzoek, in haar verslag over het jaar 1994. De omzet steeg in 1994 met 8% tot f. 58,3 miljoen. De bedrijfslasten stegen met 7%. Daarmee kon het verslagjaar met een netto resultaat van f. 1,642 miljoen worden afgesloten, een stijging van 18% ten opzichte van 1993.

De groeiende vraag naar de diensten van KIWA rechtvaardigt volgens de directie de ambitie om ook de komende jaren een gestage groei door te maken. De bedrijfseenheid ‘Certificatie en keuringen’ krijgt te maken met een nog steeds groeiende markt voor kwaliteitssysteemcertificaten volgens de normen uit de ISO 9000 reeks. Daarbij zal de interesse toenemen voor gecombineerde certificatie van zorgsystemen voor kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Er tekent zich een tendens af om ISO 9000 certificatie te integreren met produkt- en procescertificatie.

De vraag naar advisering en onderzoek op het terrein van milieuzorg en ecologische vraagstelling zal aanhouden. Dit als gevolg van een ontwikkeling van de waterleidingbedrijven naar ‘milieubedrijven’. Ook voor de eenheid ‘Onderzoek en advies’ zijn de vooruitzichten daarom gunstig, meent de directie van KIWA. Voor de derde bedrijfseenheid ‘Management Consultants’ wordt voor het komende jaar een forse omzetgroei verwacht. Het aantal adviseurs wordt uitgebreid.

Voor de drie eenheden van KIWA zijn de vooruitzichten goed, schrijft de directie. Voor 1995 zal de omzet naar verwachting met 5 tot 10% toenemen en het resultaat met 10 tot 15%.

Reageer op dit artikel