nieuws

IBC/Keulen bouwt bij NS station Lutterade

bouwbreed Premium

B en W van Geleen hebben Bouwmaatschappij IBC/ Keulen Geleen, uit vier bedrijven, geselecteerd voor de bebouwing en herinrichting van het verloederde gebied rond het NS station Lutterade. De ideeenschets van Stedebouwkundig Bureau Od 205 is, door IBC/Keulen samen met NS, ingebed in een stedebouwkundig plan voor het hele gebied. Het belangrijkste uitgangspunt is dat Geleen zich moet ‘openen’ richting spoorlijn en de wijk Lindenheuvel door onder meer het aanleggen van een plein over de spoorlijn Geleen Maastricht-Heerlen heen. Het gebied moet verder een moderne zakelijke uitstraling krijgen door o.a. het bouwen van driehoek-vormige bouwblokken.

Die komen als thematisch element in de hele planontwikkeling terug. De aannemer wil in het voorjaar van 1996 met de bouw beginnen van woningen en kantoren. Ontwikkeld is een bouwplan van veertien appartementen en tien grond gebonden woningen aan de Minister Ruysstraat. Ten zuiden hiervan worden op een oppervlakte van 3000 m2 kantoorunits gebouwd. De wand van het nieuwe Stationsplein wordt – centrumzijde – gemarkeerd door een bouwblok met drie bouwlagen met elk acht appartementen, een bouwlaag met drie penthouses en een winkelvoorziening op de begane grond. Rond het plein zijn verder dagwinkels gepland. De infrastructuur, waarvoor f. 750.000 Efro-subsidie beschikbaar is, vergt f. 2.700.000. Hierin is tevens het afgraven van het terrein tot een halve meter diepte, in verband met lichte vervuiling, voorzien. Dit werk wordt in augustus a.s. openbaar aanbesteed.

Buiten het bouwrijp maken aan de Westkant ligt er nog een gebied aan de oostzijde van de spoorlijn. Dit wordt op latere termijn ingericht voor zeven kleinschalige bedrijven. Investering f. 4.000.000. Aangrenzend aan het Stationsplan Lutterade wil de Politie Zuid een regiokantoor bouwen met hier boven op drie lagen met achttien appartementen. Geleen koopt hiervoor van NS een bouwkavel voor f. 235.000 en verkoopt deze bouwrijp door aan de Politie Zuid. Architect en aannemer worden aangewezen door de Politie Zuid.

Reageer op dit artikel