nieuws

Haaglanden zet de plannen uitbreiding winkelcentra op ’n rij

bouwbreed

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden heeft de hoofdwinkelstructuur en de uitbreidingsplannen vastgesteld. Voor de regio staan er plannen op stapel voor een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak met zo’n 235.000 m2 tot ongeveer 1,2 miljoen m2 in het jaar 2010.

Deze forse uitbreiding zal naar verwachting een stijging van de werkgelegenheid met 5000 tot 6000 arbeidsplaatsen tot gevolg hebben. In de visie van het stadsgewest behoren de stadscentra van Den Haag, Delft, en Zoetermeer en de winkelcentra ‘In de Boogaard’ in Rijswijk en Leidsenhage in Leidschendam tot de hoofdwinkelstructuur. De grotendeels nog te realiseren concentraties van grootschalige danwel perifere detailhandel in het Haagse Laakhavengebied, Zoetermeer en Delft zullen ook tot de hoofdstructuur gaan behoren.

Reageer op dit artikel