nieuws

Groningen voorziet deels in eigen behoefte zand en klei

bouwbreed

In de provincie Groningen wordt voor een redelijk deel in de eigen behoefte aanbouwgrondstoffen als fijn zand, metselzand en klei voorzien. Dat blijkt uit het jaarverslag 1994 Ontgrondingen.

Aan fijnzand, dat onder meer wordt gebruikt voor ophoogdoeleinden en bouwrijp maken van bouwlocaties werd in deze provincie 1,6 miljoen m3 gewonnen. Voor bijna 80% was dit zand afkomstig uit de vijf regionale zandwinplaatsen: Parkheem in Opende, de Borgmeren in Harkstede, Uiterburen in Noordbroek, Heeresveld in Nieuwe Pekela en Selleringerbeetse. Ook enkele kleinere zandwinningen werden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van natuur- of recreatiepoen. In het noorden van de provincie wordt nog zand gebruikt, afkomstig van het op diepte houden van de vaargeulen in de Waddenzee.

De helft van de hoeveelheid metselzand, dat jaarljks in Groningen wordt gebruikt, kon in de eigen provincie worden gewonnen. In 1994 bedroeg dat bijna 200.000 m3 (288.000 ton) beton- en metselzand. Dit zand kwam uit de zandwinplaatsen Uiterburen, Sellingerbeetse en Kruiselwerk in Pekela.

Voor de produktie van o.a. de karakteristieke Groninger baksteen werd vorig jaar door de twee steenfabrieken Strating in Oude Pekela en Hijlkema in Delfzijl tussen de 40.000 en 50.000 m3 klei gebruikt.

Reageer op dit artikel