nieuws

Gemeenten tegen minder regio’s voor arbeidsvoorziening

bouwbreed

De vermindering van het aantal Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening (RBA’s) per 1 januari 1996 moet niet doorgaan. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) geschreven.

Het CBA wil het aantal RBA’s terugbrengen van 28 naar achttien. Vandaag valt hierover het definitieve besluit. De VNG dringt aan op uitstel hiervan.

Volgens de gemeenten bestaat er op regionaal niveau bij de arbeidsvoorziening onvoldoende draagvlak voor het verminderen van het aantal RBA’s. De organisatie van gemeenten heeft ook procedurele bezwaren tegen het voorgenomen besluit. De arbeidsvoorziening wordt bestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid, waaronder de gemeenten. Een RBA telt drie gemeentelijk bestuurders. Door het verkleinen van het aantal regio’s moeten die een veel groter aantal gemeenten vertegenwoordigen. Volgens de VNG bemoeilijkt dat de gemeentelijke betrokkenheid bij de arbeidsvoorziening nodeloos. En dat terwijl arbeidsbureaus en gemeenten elkaar hard nodig hebben bij het bestrijden van de werkloosheid, aldus de VNG.

Reageer op dit artikel