nieuws

Eurowerk keurt KAN-poen goed

bouwbreed

In twee golven heeft de Stuurgroep Eurowerk poen goedgekeurd voor een financiele bijdrage uit de Europese structuurfondsen EFRO/ESF. Bij elkaar gaat het om zestien poen die met f. 26 miljoen worden gesubsidieerd. In alle gevallen gaat het om versterking van de economie in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN.

In de Stuurgroep Eurowerk werken de provincie Gelderland, de regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening in Arnhem en Nijmegen, Eskan en het pobureau KAN samen.

Voor de verdeling van het door ‘Brussel’ beschikbaar gestelde geld is een Enig Programmerings Document opgesteld en door de EU goedgekeurd. Het kent drie prioriteiten waarvan de verbetering van de economische positie van het KAN gebied en met name zijn transportfunctie er een is.

In het kader van deze EuroTradePort werd f. 4,8 miljoen EFRO-geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein IJsseloord 2 in Arnhem. Dit is bestemd voor hoogwaardige bedrijfsvestiging.

Naar verwachting zullen hierdoor 280 directe en 2500 indirecte arbeidsplaatsen worden geschapen. Voor de verbetering van de hoofdinfrastructuur op het oude bedrijventerrein Het Broek kan Arnhem rekenen op een bijdrage van f. 450.000.

Science Park

Samen met de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij werkt de Katholieke Universiteit Nijmegen aan de ontwikkeling van een Science Park. Voor de eerste fase ervan werden f. 3555.300 EFRO-gelden toegewezen.

Hierdoor zullen naar verwachting 60 directe arbeidsplaatsen worden geschapen terwijl tevens 75 tot 80 tijdelijke banen beschikbaar komen. Ook kreeg Nijmegen een bijdrage van f. 1,2 miljoen voor de nieuwbouw van het gemeentelijke annex provinciale museum G.M. Kam aan het Kelfkensbos.

Eveneens in het kader van de prioriteit EuroTradePort is f. 2 miljoen vrijgegeven voor de ontwikkeling en commercialisering van Europese infrastructuur voor een mobiel datacommunicatie-netwerk. Transportondernemingen en automobilisten in geheel Europa moeten hierdoor snel met elkaar in contact ke treden.

Voor de herinrichting van het Stationsgebied in Arnhem zijn f. 10,5 miljoen uit de Europot toegewezen. Hierbij gaat het om een complete herinrichting van het stationsgebied met een reconstructie van de buspleinen en de bouw van kantoren.

Reageer op dit artikel