nieuws

Energieheffing moet verbruik terugdringen

bouwbreed

Met ingang van 1 januari 1996 wordt er een energiebelasting ingevoerd op aardgas, elektriciteit en minerale olien, zoals huisbrandolie, petroleum en LPG. De belasting heeft niet ten doel de schatkist te spekken, maar is bedoeld om het energieverbruik terug te dringen. Door fiscale maatregelen komt men de belastingbetaler namelijk tegemoet.

Dat blijkt uit het wetvoorstel Beperkte Energiebelasting, dat het ministerie van Financien naar het parlement heeft gestuurd.

Door deze belasting wordt het nemen van besparende maatregelen op energiegebied aantrekkelijker, waardoor op termijn ook een financieel voordeel gerealiseerd kan.

Dat dit de wetgever ernst is, moge blijken uit het feit dat voor elektriciteit van duurzame energiebronnen – bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en biogas – een bijzonder regeling gaat gelden. Deze energievormen moeten uit milieu-oogpunt zoveel mogelijk worden bevorderd. Vandaar dat de regeling inhoudt dat de producent van duurzame elektriciteit de belastingopbrengst over de geproduceerde kWh’s vergoed krijgt.

Bedrijven, die als grootverbruiker van elektriciteit ke worden aangemerkt, zijn van deze heffing op elektriciteit vrijgesteld. De glastuinbouw heeft, gezien de bijzondere positie van deze sector, geen heffing op gas te gaan betalen.

De heffing op energieverbruik gaat voor bedrijven, geen grootverbruikers zijnde, alsmede particulieren 3,47 cent inclusief btw bedragen voor elke kWh boven de 800 m3 afgenomen elektriciteit.

De heffing op gas gaat in de jaren 1996, ’97 en ’98 respectievelijk 3,76, 7,52 en 11,2 cent bedragen. Op halfzware olie zal per liter een heffing komen van 3,31 ct. in 1996, gevolgd door 6,63 ct. in 1997 en 9,94 ct. in 1998. Voor gasolie gaan de volgende heffingen gelden: 3,34 ct. volgend jaar, 6,63 in 1997 en 10,02 het jaar daarop. Voor petroleumgas per kilo 3,95 ct. vanaf 1 januari volgend jaar, gevolgd door 7,90 ct. in 1997 en 11,86 ct. in 1998.

Compensatie

Ter compensatie volgt er voor particulieren een verlaging van 3% van het belastingtarief eerste schijf, 0,6% verhoging ouderenaftrek en – 100 verhoging belastingvrije som, terwijl voor bedrijven de overhevelingstoeslag wordt verlaagd, het tariefstapje vennootschapsbealsting wordt teruggebracht en de zelfstandigenaftrek zal worden verhoogd.

Reageer op dit artikel