nieuws

Eenjarige cao voor Houtverwerkende industrie overeengekomen

bouwbreed

Voor de 5000 werknemers in de houtverwerkende industrie hebben partijen een principe-akkoord voor een nieuwe cao bereikt. Die cao heeft een looptijd van een jaar en loopt van 1 mei tot en met 30 april 1996. Een nieuwe vut-regeling maakt deel uit van het akkoord.

Per 1 juli van dit jaar krijgen werknemers een loonsverhoging van 1 procent, gevolgd door 0,75 procent per 1 januari 1996. Met ingang van deze laatste datum wordt de arbeidsduur verkort door invoering van acht roostervrije uren.

Arbeidsongeschikten, die niet in aanmerking komen voor een aanvulling op hun wao-uitkering, krijgen een eindejaarsuitkering van f. 750. Structureel overwerk, dat langer gaat duren dan zes maanden, zal niet langer zijn toegestaan.

De reiskostenvergoeding en vergoeding voor kort verzuim zijn verbeterd. De werkgevers zijn verplicht een spaarloonregeling te treffen als een werknemer daar aanspraak op maakt. De nieuw overeengekomen vut-regeling zal gaan gelden vanaf 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997. De premie, die nu 3,9 procent bedraagt, zal per 1 januari 1996 5,5, procent bedragen.

Die verhoogde premie zal in etappes worden bereikt. Per l oktober a.s. gaan werkgevers en werknemers elk 0,4 procent meer bijdragen. Datzelfde gebeurt nog eens per 1 januari 1996. De premie wordt evenredig over werkgevers en werknemers verdeeld. Alleen wordt de verhoging voor de werknemers geheel gecompenseerd door een verlaging van de premie voor verzekering van het wao-gat.

Vut met jaar verlengd

Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe regeling geldt voor 59 jarigen een uitkeringspercentage van 67,5 procent bruto, voor 60-jarigen 70 procent, voor 61 jarigen 77,5 procent en vanaf het 62ste jaar 80 procent bruto. Het percentage voor 59-jarigen zal in drie etappes worden afgebouwd tot 58,3 procent in 1998. De vut-regeling zal met een jaar ke worden verlengd als een premie van 5,5 procent voldoende blijkt om aan de verplichtingen te voldoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels