nieuws

Directeur G. den Hoed: In andere sectoren voldoende werk, maar: Restauratiesector kan nog wat opdrachten gebruiken

bouwbreed

Het interieur van de Grote kerk in Harderwijk, een monumentaal pand in Dordrecht, het kasteel Olden Aller in Putten, dat zijn enkele werken die de restauratie-afdeling van Den Hoed uit Bergambacht heeft uitgevoerd. Op het ogenblik is het wat stil in de sector, want hoewel hier en daar hoopvolle geluiden worden gehoord over beschikbaar komende gelden, is het nog niet zover dat die nu al resulteren in een stroom opdrachten bij Den Hoed en zijn collega’s van de Stichting Vakgroep Restauratie.

Die stilte moet naar de mening van een der directieleden van het aannemersbedrijf, G. den Hoed, niet al te lang duren. Dan gaat het bij hem niet eens zo zeer om de omzet die door het ontbreken van continuiteit verloren dreigt te gaan.

Het bedrijf heeft andere afdelingen (onderhoud, renovatie, nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen) die dat wel ke opvangen. Nee, Den Hoed maakt zich zorgen over het feit dat zijn speciale team voor restauratiepoen de routine en het vakmanschap dreigt kwijt te raken als er te weinig opdrachten komen.

Hij hoopt dan ook van harte dat zijn mensen spoedig weer volop aan de slag ke met het restaureren van een fraai middeleeuws pand, een oude kerk of een ander oud bouwwerk dat voor het nageslacht bewaard moet blijven.

Omzet

“Het is ook nog zo, dat ook de grote bedrijven nu werken op dit gebied aannemen die ze anders zouden laten liggen. Ze moeten en willen per se omzet behalen en doen dat tegen prijzen die de middelgrote bedrijven noodzaken nog goedkoper te werken. Maar wij hebben gezegd: Tot hiertoe en niet verder. We willen niet dat de kwaliteit en de nazorg in het gedrang komen en als een ander lager wil, zeggen we: Je gaat je gang maar.”

Iets extra’s

Den Hoed zegt trouwens gemerkt te hebben – en dat geldt voor alle sectoren van zijn bedrijf – dat zijn relaties accepteren dat voor kwaliteit wel eens wat meer moet worden betaald. “Wij hebben bijvoorbeeld bij de bouw van een villa of bungalow altijd intensief overleg met de opdrachtgever en we merken dat die vaak graag bereid is wat meer te betalen voor iets extra’s.” Wat betreft de sector onderhoud zegt Den Hoed dat zijn bedrijf aardig aan de bak komt.

“We hebben nu onder meer in Bergambacht een flink po onder handen. We werken met een vast team onderaannemers, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Dat komt ook de kwaliteit ten goede en dat merken onze opdrachtgevers ook.” Dat het woord ‘kwaliteit’ ook in het bedrijf vaak valt, is niet verwonderlijk: er wordt gewerkt aan het behalen van het ISO-certificaat en daarvoor moet een en ander op een rijtje worden gezet. Het is de bedoeling dat het certificaat volgend jaar wordt verkregen en Den Hoed is niet bang dat dat niet lukt: “We zijn al een heel eind op streek.”

Alle sectoren overziend zegt directeur Den Hoed dat hij over gebrek aan werk voor zijn dertig medewerkers niet heeft te klagen.

Groene Hart

Wel heeft hij dezelfde klacht die meer middelgrote bedrijven in die regio hebben: “We hebben te maken met de groene hart politiek. De gemeenten ke zelfs geen woningen bouwen voor de eigen behoefte, waardoor de vergrijzing sterk toeneemt, want de jongeren zijn genoodzaakt elders een woning te zoeken. En voor ons heeft die politiek uiteraard tot gevolg dat wij wat nieuwbouw betreft niet zo veel meer ke doen in onze eigen omgeving. We zoeken het dus verder in plaatsen als Leiden, Oegstgeest, Dordrecht. Een nadeel is dan dat we meer reiskosten moeten betalen. Die moeten natuurlijk worden verrekend in de prijs en dat is voor je concurrentiepositie niet zo best. Je zult dus scherp je andere kosten in de gaten moeten houden, wil je in die gemeenten een kans maken.”

Wat de toekomst van het bedrijf betreft zegt Den Hoed: “We hopen dit familiebedrijf zelfstandig te ke laten doordraaien. We willen zo tussen de dertig en veertig medewerkers houden. Op een enorme groei is onze organisatie niet ingesteld.”

Zestig jaar Gebr. Den Hoed

Aannemersbedrijf Gebr. Den Hoed, of Den Hoed Aannemers, zoals het bedrijf zich tegenwoordig kortweg presenteert, is zestig jaar geleden opgericht door de tweelingen G.L. den Hoed en L.G. den Hoed. De werkplaats werd gevestigd in een van de bijgebouwen van de boerderij van de ouders in Bergambacht. De bouw van een landhuis in Noordwijk aan zee was het eerste belangrijke particuliere bouwwerk. Het eerste project in de utiliteitsbouw was de nieuwbouw van een melkfabriek in Gouda. Op 1 januari 1947 werd het timmerbedrijf Gebr. Van de Wal uit Bergambacht overgenomen en wat later het metselbedrijf Gebr. Huisman uit Stolwijk. In 1948 werd het eerste restauratiewerk aangenomen: de Hervormde kerk van Stolwijk. In het begin van de jaren zestig kwamen drie zonen van de oprichters in het bedrijf en in 1977 namen zij het over. Het zijn de broers G. en J. den Hoed en neef G. den Hoed. In 1991 werd een speciale besloten vennootschap opgericht voor de exploitatie van onroerend goed. Hiermee werden de eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van activiteiten voor eigen rekening en risico. In het centrum van Bergambacht, waar het bedrijf nu is gevestigd, heeft Den Hoed in 1993 een doe-het-zelf winkel opgericht.

Het zestigjarig bestaan van het bedrijf is gevierd met een receptie op het bedrijfscomplex aan de Jan Blankenstraat in Bergambacht.

Reageer op dit artikel