nieuws

Buurmeijer: uitstel kan tot andere wao-plannen leiden

bouwbreed

Uitstel van de premiedifferentiatie in de wao tot 1 januari 1997, leidt waarschijnlijk tot een andere aanpak dan het kabinet nu voor ogen staat. Dat komt omdat de Tweede Kamer dan veel langer de tijd heeft om alternatieve plannen te bestuderen.

Dat stelde oud-Tweede-Kamerlid Flip Buurmeijer voor de VPRO-radio. Hij is voorzitter van het TICA, de nieuwe coordinerende organisatie op het gebied van sociale zekerheid.

Donderdag bleek dat het kabinet overweegt om de premiedifferentiatie in de wao een jaar uit te stellen. Aanvankelijk was het de bedoeling bedrijven waarin veel personeel arbeidsongeschikt raakt vanaf 1 januari 1996 hogere wao-premies te laten betalen. Tegelijkertijd zouden ondernemingen de mogelijkheid moeten krijgen om het arbeidsongeschiktheidsrisico bij commerciele verzekeraars onder te brengen. De datum van 1 januari is echter nauwelijks haalbaar omdat het betreffende wetsvoorstel pas in augustus door de Tweede Kamer kan worden behandeld. Daarna moet ook de Eerste Kamer er nog zijn goedkeuring aan geven. Hierdoor houden de organisaties die de wet moeten gaan uitvoeren te weinig voorbereidingstijd over.

Volgens die organisaties hebben zij na publikatie van de wet ten minste een half jaar nodig om hun werkwijze aan te passen en werkgevers en werknemers van de veranderingen op de hoogte te stellen. Ook Buurmeijer, die het kabinet over het wetsvoorstel adviseert, vindt een half jaar voorbereidingstijd reeel.

Een bijkomend probleem is dat de kabinetsplannen omstreden zijn. Het CDA heeft een grote voorkeur voor een alternatief van de Sociaal-Economische Raad, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op sociaal-economisch gebied. Dit alternatief houdt in dat de duur van de ziektewet tot drie jaar wordt uitgebreid, waarbij het eerste half jaar voor rekening komt van de werkgever. Verlenging van de ziektewet levert meer tijd op om na te denken over de toekomst van de wao.

Inmidels hebben ook de PvdA en D66 laten weten sympathie te hebben voor deze benadering. VVD-staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken is hier echter tegen. Evenals de VVD-fractie houdt hij voorlopig vast aan de afgesproken datum van 1 januari volgend jaar.

De staatssecretaris is bang dat van uitstel afstel komt. De beoogde financiele prikkels voor werkgevers, werknemers en verzekeraars om de uitstoot naar arbeidsongeschiktheid tot een minimum te beperken, blijven dan te lang uit. Hierdoor komen de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen van – 1,6 miljard in 1998 in gevaar. Dit bedrag is echter nodig om de lastenverlichting voor burgers en bedrijven te ke betalen.

Reageer op dit artikel