nieuws

Burgemeester van Bergeyk ontslagen

bouwbreed

De burgemeester van de Brabantse gemeente Bergeyk, drs. A.A.J. van Poppel, is ontslagen. De reden van het ontslag is, dat hij als burgemeester met een en dezelfde persoon tijdens een bespreking heeft overlegd over eigen en gemeentelijke belangen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De gesprekken gingen over een bestemmingsplan en een bouwkavel. De burgemeester had een optie op een stuk grond. Uiteindelijk kreeg hij meer dan de bedoeling was, maar gaf dat wel weer terug. Van Poppel bracht de raad echter niet op de hoogte van de gang van zaken.

“Mede gelet op de samenhang tussen deze belangen, heeft hij door deze gedraging de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

Deze schijn is nog versterkt doordat de heer Van Poppel twee stukken grond als gift heeft aanvaard”, zo licht het departement het ontslag toe.

Reageer op dit artikel