nieuws

Zorgsector wil energieverbruik met een derde beperken

bouwbreed

Achthonderd zorginstellingen, vijf koepelorganisaties en de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken hebben in Den Haag de Meerjarenafspraak over energie-efficiency ondertekend. De zorgsector wil daarmee het energieverbruik tot 2000 met een derde verlagen.

De zorg is in energieverbruik de vijfde sector, na de chemie, glastuinbouw, ijzer- en staalindustrie en de papierindustrie. Er zijn meer sectoren waar Meerjarenafspraken over energieverbruik zijn gemaakt, maar het is voor het eerst dat zoveel instellingen en organisaties het convenant hebben ondertekend. De achthonderd instellingen beloven met de ondertekening dat zij een bedrijfsenergieplan opstellen en rendabele investeringen uitvoeren. Minister Borst van Volksgezondheid heeft toegezegd een oplossing te zoeken voor knelpunten in de financiering en de regelgeving om energiezuinig bouwen te bevorderen.

Reageer op dit artikel