nieuws

Woningmarktstudie in Oosterhout nodig

bouwbreed Premium

De gemeente Oosterhout gaat een nieuw woningmarktonderzoek instellen. Daartoe hebben B en W besloten. Het onderzoek vindt plaats met het oog op actualisatie van de uit 1991 daterende nota over de volkshuisvesting in Oosterhout.

In de studie zal met name gekeken worden naar de effecten van het huidige volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Aan de orde komen verder het beheer van de huidige woningvoorraad en de strategische nieuwbouw.

Reageer op dit artikel