nieuws

Vermeend wil niet morrelen aan aftrek hypotheekrente

bouwbreed

Het kabinet gaat niet in op de suggestie van de OESO om de aftrek van hypotheekrente af te schaffen of af te toppen en de daardoor bereikte belastingopbrengst te steken in verlaging van de belasting op arbeid. Dat schrijft staatssecretaris Vermeend van Financien in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks).

De OESO, het overlegforum waarin de industrielanden hun economische strategie coordineren, doet deze aanbeveling in de bijlage over Nederland bij haar rapport ‘Implementing the Strategy’. Verlaging van het verschil tussen brutoloon en nettoloon is mooi, maar je moet ook kijken naar de aard van de aftrekpost die je afschaft, benadrukt Vermeend. Deze kabinetsperiode staat de hypotheekrente-aftrek niet ter discussie, en daar wordt dan ook geen onderzoek naar verricht.

Reageer op dit artikel