nieuws

Tilburg betrapt bij storten van vervuilde grond

bouwbreed

De gemeente Tilburg is ernstig in verlegenheid gebracht door een oplettende inwoner. Die legde met de videocamera vast hoe zwarte grond, vanaf een plek die als mogelijk vervuild bekend staat, met vrachtwagens werd afgevoerd en gestort op een terrein elders in de stad.

Op die plek wordt momenteel een wooncomplex gebouwd. Het grondtransport, vanaf een terrein waar vroeger vlakbij de Tilburgse gasfabriek stond, werd vorige week door een aannemer uitgevoerd in opdracht van de dienst Publieke Werken. Buurtbewoner T. Game zag de vrachtwagens af- en aanrijden en ging met zijn videocamera op onderzoek uit. Hij filmde hoe de grond naar een terrein werd gereden waar vroeger een melkfabriek stond en nu de laatste hand wordt gelegd aan een wooncomplex van woningstichting Tiwos.

De grond, waaraan volgens Game de vervuiling met het blote oog viel af te zien, werd gestort op plekken rond het complex waar straks groenstroken moeten verschijnen. “Ik heb direct de Milieudienst ingeseind. Toen er vervolgens niets gebeurde, heb ik de directeur van de Tiwos gebeld. Die vond het zo alarmerend dat hij besloot het werk te laten stilleggen.” Toen Game bovendien twee wethouders van zijn bevindingen op de hoogte had gesteld, kwam de gemeente in actie. Er werd besloten de grond te onderzoeken. Daaruit is vast komen te staan dat de 150 kuub grond ernstig vervuild is met koper, en in mindere mate met andere zware metalen en polycyclische aromaten. De grond is nog dezelfde dag opnieuw in vrachtwagens geladen en afgevoerd naar een depot. De Tilburgse Milieudienst legt de schuld van het gebeurde geheel bij Publieke Werken.

Reageer op dit artikel