nieuws

Oosterhout kan woningen bouwen in ‘Vrachelen’

bouwbreed Premium

In de tweede helft van dit jaar wil de gemeente Oosterhout beginnen met het bouwrijp maken van het zuidelijk deel van de eerste fase van het bestemmingsplan ‘Vrachelen’, waarna begin 1996 de eerste woningen gebouwd ke gaan worden. De realisering van de gehele eerste fase omvat 416 woningen.

De ontwikkeling van het zuidelijk woongedeelte (waar 77 vrije sectorwoningen gebouwd moeten worden) werd geblokkeerd door bezwaren van een aantal inwoners van Oosterhout en een milieu-organisatie. Zij vreesden dat vooral de natuur op de Vrachelse Heide zou worden aangetast door de woningbouw.

Maar de Kroon wijst alle ingediende bezwaren af.

Reageer op dit artikel