nieuws

Omzet en resultaat van TBI stonden onder druk

bouwbreed

Verkoop van dochter Delair en het doorlopen van een aantal grote bouwpoen heeft de omzet van TBI Holdings geen goed gedaan. Daarnaast hebben de minder goede economische omstandigheden de nettowinst nadelig beinvloed.

TBI Holdings, actief in de bouw, installatietechniek en metaalbewerking, meldt in het jaarverslag 1994 dat men in de tweede helft van het afgelopen jaar de opgaande lijn weer te pakken heeft. “Het niveau van de activiteiten zal in 1995, onder invloed van de verbeterde economische omstandigheden, naar verwachting toenemen. Dat zal door een betere bezettingsgraad ook gelden voor het bedrijfsresultaat.”

De bouwgroep, sinds kort vallend onder de tussenholding TBI Bouwgroep, heeft het achterliggende jaar een aantal grote poen toegevoegd aan de orderportefeuille. Voor dit jaar is uitgangspositie goed. De verwachting is dat alle grote TBI-aannemers bij zullen dragen aan de winst van het totale concern.

In een summiere toelichting meldt M.I. Platschorre, sinds juni vorig jaar voorzitter van de directie en opvolgers van prof. Lenze Koopmans, dat het beleid gericht op verdieping en versterking van de bestaande activiteiten wordt voortgezet. De bouwactiviteiten zullen verder uitbreiden, gedacht wordt aan een vorm van internationalisatie.

Jaarcijfers 1994 TBI Holdings (1993 tussen haakjes)

Omzet f. 1,674 miljard ( f. 1,688 miljard) Omzet uit bouwactiviteiten 29,7 procent Omzet uit buitenland f. 148,02 miljoen ( f. 157,38 miljoen) Bedrijfsresultaat f. 59,8 miljoen ( f. 61,9 miljoen) Netto resultaat f. 34,6 miljoen ( f. 36,15 miljoen) Werkvoorraad f. 892,8 miljoen ( f. 874,1 miljoen)

Reageer op dit artikel