nieuws

Kamerleden varen over nu nog ongerept IJmeer

bouwbreed Premium

In de vaste overtuiging dat de realisering van de Vinex-bouwlocatie IJburg een milieumisser van de eerste orde is, had de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) de leden van de vaste Kamercommissies voor VROM en Verkeer en Waterstaat voor een dagje op het water uitgenodigd.

IJburg, beter bekend als Nieuw Oost, moet in het IJmeer verrijzen en uiteindelijk rond 2005 tot een volwassen stadswijk met 18.000 woningen zijn uitgegroeid. Het is de bedoeling dat Amsterdam nog deze week het uitbreidingsplan IJburg ter inzage legt. De proef landwinning in het IJmeer, dat door de Hollandsche Aannemingsmaatschappij wordt uitgevoerd, is nog in volle gang. De resultaten daarvan moeten in de loop van dit jaar worden afgerond.

Ronde archief

Als het echter aan de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer ligt, hoeft niet gewacht te worden op de resultaten. De natuurliefhebbers zien niets liever dan dat met de landwinning wordt gestopt en de plannen voor IJburg definitief het ronde archief ingaan. Volgens de VBIJ is de bouwlocatie overbodig en te risicovol. Overbodig omdat in de visie van de vereniging door verdichting en verhoging van bebouwingspercentage per hectare elders in de regio voldoende bouwcapaciteit kan worden gevonden. En te risicovol omdat de aanwezigheid van de UNA-electriciteitscentrale de wijk er niet aantrekkelijker op maakt. “Gesteld wordt dat de ontwikkeling van Nieuw Oost financieel haalbaar is. Voor deze stelling bestaat tot op heden geen enkele financiele onderbouwing. Te vrezen valt voor een gebrekkige kwaliteit wat zal leiden tot een negatieve spiraal oftewel het ‘nachtmerriescenario’, waarin bewoners en investeerders zich terugtrekken”, aldus de tegenstanders van de bouwplannen.

Met een tochtje over het IJmeer probeerde de vereniging de kamerleden hiervan te overtuigen. In de ochtenduren hadden zij al een toelichting gekregen van H.A. Smith burgemeester van Muiden. Deze wees de Kamerleden erop wat de bouw van IJburg voor gevolgen heeft voor zijn gemeente. Het eens zo trotse woonplaatsje van Graaf Floris de Vijfde is in de visie van Smith al zo ‘beschadigd’ door de aanleg van de A1 en nu dreigt het door Nieuw Oost ook nog het uitzicht kwijt te raken. Kortom ellende troef, dat moesten de geachte afgevaardigden zich goed realiseren.

Petities

Om de protesten verder kracht bij te zetten kregen de Kamerleden op de driemaster ‘Sanna Sophia’ ter hoogte van het proefeiland petities van diverse tegenstanders van de bebouwingsplannen aangeboden.

Het doorkijkje van de haven van Muiden naar het IJmeer staat onder grote druk. De komst van IJburg zal de Muidense skyline ernstig veranderen

Reageer op dit artikel