nieuws

Hoe maak je een prognose?

bouwbreed

ls een ondernemer wil weten wat hij moet doen om ook morgen en overmorgen te verdienen, moet hij een prognose maken van de toekomst. Of die prognose een verre of een naaste toekomst betreft, maakt in principe niet zoveel uit. Het gaat om het schatten van dingen die nog moeten gebeuren en die niet op zekerheid berusten.

Wel zal men er naar streven de onderliggende basis van ontwikkelingen zo goed mogelijk te kennen en te waarderen, opdat de toekomstverwachtingen zoveel mogelijk met de latere werkelijkheid overeenkomen. Helaas kent men op geen stukken na alle gegevens, invloeden en uitwerkingen tot op dit moment, zodat zelfs vele feiten onbekend blijven bij degene die een serieuze prognose opstelt. Heel wat ondernemers laten een prognose dan ook na, aangezien ze tegen de problemen opzien of gewoon niet weten hoe ze de zaak moeten aanpakken. Dat betekent dat hun bedrijven drijven op een onbekende wind en afhankelijk zijn van het toeval.

Dat wil zeggen dat zulke bedrijven op de fles gaan. Het bedrijfsleven zit zo in elkaar dat menige onderneming min of meer vanzelf een tijdje voortwappert en nog genoeg oplevert ook. Een basis voor een veilig bestaan geeft dat echter niet. In de praktijk brengt zo iets jarenlang enig succes, totdat de zaak instort of in lucht opgaat. Gewoonlijk bij overlijden of stil gaan leven van de ondernemer, die de firma met zijn feeling in leven hield. Zulk voortritselen wordt evenwel steeds moeilijker. Doordat er ook meer en meer geld nodig is en er nogal eens meer mensen bij betrokken raken, groeit het gevaar in deze tijd. Het wordt telkens moeilijker zonder een goede prognose op zakelijk gebied te blijven bestaan.

Nu zijn er heel wat middelen om uit te maken waar het qua marktvraag, produktontwikkeling en verkoopmethoden heen zal gaan in de komende paar jaren. Je moet min of meer weten wat er die tijd gevraagd zal worden, welke eventueel nieuwe goederen of diensten verlangd zullen worden en hoe die aan de man worden gebracht. Pas dan kan men de vraag beantwoorden of men deze dingen wil en kan leveren en hoe die verkocht ke worden tegen een nette prijs.

In de eerste plaats is er de vakpers. Daarin vindt men niet alleen toekomstverwachtingen van kenners, maar tevens de cijfers over het naaste verleden, zodat men een lijstje kan opstellen van bv. de laatste vijf jaren, om een mogelijke trend te ontdekken die zich zal voortzetten. Natuurlijk eist zo’n lijst een interpretatie. Gaat de groei door of is de opgang voorbij? Is een bepaald gegeven vast of variabel? Verwacht men veranderingen op de markt en welke dan? Zo zijn er heel wat punten aan te roeren. Gebruik uw verstand en intuitie en geloof niet alles wat u leest of hoort. Zoek de achtergronden van de komende tijden. Zet dit alles kort maar krachtig op papier en probeer zo op een velletje de toekomst te vangen. Noteer ook wat u onzin lijkt en zet erbij waarom.

Luister goed naar collega’s, klanten en leveranciers en vraag u af op basis waarvan zij tot hun conclusie komen. Het is niet makkelijk een enigszins juist beeld van de komende drie jaren te krijgen, maar al doende leert men. Denk ook niet dat een prognose niet verandert in de loop van de tijd: hij moet voortdurend aangevuld en verfijnd worden.

Bijna alle statistieken zijn voor een enkel bedrijf, en zeker voor een klein bedrijf, veel te algemeen en moeten worden “vertaald”, hetgeen vaak niet meevalt. Hiervoor dient meestal veel dieper nagedacht te worden dan men aanneemt. Denk vooral niet dat een redelijke prognose u voor geruime tijd van alle problemen verlost. Blijf wakker en toets uw eigen voorspellingen aan de zich aandienende realiteit van alle dag. Zo blijft een prognose leven en gericht op wat er werkelijk geschiedt. Want daar gaat het om, niet waar?

Reageer op dit artikel