nieuws

Grootste opdracht dijkverzwaring gegund aan Belgische aannemer

bouwbreed

Het Belgische aannemersbedrijf Dredging International uit Zwijndrecht bij Antwerpen heeft de opdracht gekregen voor de versterking van de dijk tussen Ophemert en Opijnen in de Tieler Waard. Met het po is een bedrag gemoeid van f. 27 miljoen.

Het dijkvak Tiel-Zennewijnen wordt aangepakt door Van Oord AZC te Gorinchem. Dit werk kost f. 11 miljoen. De aan Dredging International verstrekte opdracht is tot nu toe de meest omvangrijke voor dijkverzwaring in het kader van de Deltawet Grote Rivieren. Het binnenhalen van de klus door het Belgische bedrijf was mogelijk geworden, omdat het werk Europees moest worden aanbesteed.

Het betekent verder dat voor het eerst een buitenlandse aannemer een Nederlandse rivierdijk gaat versterken. Nederlandse concurrenten, waaronder toch ook grote bedrijven als Boskalis, Ballast Nedam en Volker Stevin, hadden het nakijken. In Limburg haalden Boskalis en Ballast Nedam (in een combinatie met anderen) eerder wel het deelpo Borgharen/Itteren binnen.

In Gelderland moet 90 km dijken worden versterkt. Daarmee is f. 300 miljoen gemoeid. Ter vergelijking: de in Limburg over een lengte van 140 km aan te leggen dijken en keermuren vergen f. 155 miljoen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels