nieuws

ERA ‘overtuigend winnaar’ Consumenten Bouwprijs

bouwbreed Premium

De Consumenten Bouwprijs 1995 is gisteren uitgereikt aan ERA Bouw uit Zoetermeer voor een groot onderhoudspo van 378 huurwoningen in Delft. Volgens de jury heeft het bedrijf overtuigend gewonnen omdat ze een zeer systematische benadering van klantgericht handelen erop nahoudt.

De prijs voor de meest consumentvriendelijke aannemer in de woningbouw had dit jaar voor het eerste een specifiek thema: klachtenafhandeling. De aannemers werden dit jaar, naast de al bestaande beoordelingscriteria (als duidelijkheid, betrouwbaarheid en behulpzaamheid) ook beoordeeld op de wijze waarop zij klachten van kopers of huurders afhandelen.

ERA Bouw bleek hier het beste in te voorzien. Volgens de jury heeft het bedrijf een en ander goed op papier staan en wordt het in de praktijk ook waargemaakt. Onderdelen van de consumentgerichte aanpak vormen een boekwerkje met informatie over de verbouwing voor de bewoners en de contactpersonen bij wie zij terecht ke bij vragen. Daarnaast heeft het bedrijf een strakke werkplanning die ook wordt nagekomen. De klachtenprocedure is er tot slot op gericht het werkproces zodanig bij te sturen dat klachten minder voorkomen. De klachtenregistratie is zo opgebouwd dat onderdelen van het bouwproces zonodig ke worden bijgesteld. Deze procedure is opgenomen in het kwaliteitssysteem van ERA.

ERA kreeg daarom hoge cijfers van de geinterviewde bewoners. Een groot pluspunt vond de jury verder de communicatietraining en de training ‘klantgericht werken’ die alle bouwplaatsmedewerkers van het bedrijf krijgen.

Een eervolle vermelding ging naar Hosman en Co uit Lisse voor een project van 17 koopwoningen in de vrije sector. Ook Hosman bleek goed te communiceren en hield zich aan de planning. Een duidelijk voorbeeld van klantgericht handelen vond de jury dat bij melding van een klacht direct alle huizen werden nagekeken op hetzelfde onderdeel.

Bouwbedrijf Raaijmaker uit Gemert en BML Bouw uit Leeuwarden waren verder de genomineerden uit de in totaal twaalf inzendingen. Raaijmakers vooral vanwege zijn toegankelijkheid voor bewoners bij vragen, en BML (winnaar van de bouwprijs in 1993) met name vanwege de goede samenwerking met de verhuurder. De Consumenten Bouwprijs is in 1992 ingesteld door Grootel’s Bouwmaatschappij uit Eindhoven om het consumentvriendelijk bouwen te bevorderen. Participanten in de prijs zijn: Nederlandse Woonbond, Nationale Woningraad, Vereniging Eigen Huis, en het NCIV.

Reageer op dit artikel