nieuws

Door kraan beknelde werknemer breekt slechts twee ribben

bouwbreed Premium

Gisteren is bij Steendorp werknemer G. van B. van Doorpers BV uit Bersum bekneld geraakt tussen het ballastblok van een kraan en een afzetting. Hij kwam er met twee gebroken ribben en een grote schrik goed af.

Collega B. de H. zag het ongeluk gebeuren en wist de kraanmachinist met geschreeuw en gebaren te waarschuwen. Die liet meteen de kraan terugzwenken, waardoor Van B. vrijkwam.

Hoewel deze meende zelf naar het ziekenhuis te ke rijden voor onderzoek, waarschuwde de uitvoerder van Doorpers BV een ambulance. In het ziekenhuis van Overmaas bleek dat het letsel inderdaad beperkt was gebleven.

Concrete tekening po kan knelrisico beperken

“Ik dacht dat Gerard werd platgedrukt”, vertelt z’n collega B. de H: “De ballast van de mobiele kraan waarmee we die grote buizen van de aanvoercontainer de put in brengen, steekt over het leuningwerk om de put heen. Vraag me niet wat Gerard daar achter die kraan deed, misschien iets rechtzetten of zo. Feit is dat hij klem zat en schreeuwde.”

Nu heeft Gerard volgens hem maar “een klein stemmetje”. Zelf beschikt de H. daarentegen over een zeer welluidende stem. “Ik word nog wel eens gevraagd voor schrikgeluiden bij het toneel. Ik nam dan ook meteen het schreeuwen naar Jaap op de kar over en wees op het onraad achter de cabine. De machinist kan daar niets zien. Ik was blij dat hij me hoorde en begreep. De kraan stond gelijk stil en draaide snel terug. Gerard kon nog wel weglopen maar hij zag er behoorlijk beroerd uit.”

Boringen

Ook uitvoerder M. de R. vraagt zich af wat Van B tussen kraan en leuning deed. “We verrichten boringen voor een waterleiding met 160 en 90 cm pijpen. We hebben hier naast elkaar liggende perskuipen. Als we bij dit soort poen beginnen te boren, hebben we vrijwel altijd dezelfde opstelling met bordes en leuningwerk. Voor Van B. was het dan ook niet de eerste locatie van dit type”, zegt hij.

Volgens de uitvoerder wordt het werk steeds voorbereid met een tekening van de terreinindeling. “Die is niet gedetailleerd. Ter plaatse komen we tot een definitieve opstelling: machines, containers, wat je nodig hebt om te gaan boren. De ruimte is altijd krap, dat bepalen de omstandigheden en de aard van het werk”, licht hij toe.

“De kraan is bij dit po zo gezet, dat hij de 90 cm buizen die aan de overzijde van de perskuipen liggen nog veilig kan hijsen. Hij komt daardoor dichtbij de kuip; de kraanmachinist kan er nog net inkijken, wat een voordeel is bij in- en uithijsen. Rijden hoeft nauwelijks; dat is prettig op een dergelijk werk, want er is altijd te weinig bewegingsruimte. Ik hoorde dat de achterzij van de kraan bij het eerste draaien de ladder opzij geduwd zou hebben. Die moet dan boven en buiten de leuning om de perskuip hebben uitgestoken. Misschien heeft Van. B. die ladder goed willen zetten en is hij daarna bekneld geraakt. Hij moet in ieder geval even niet hebben opgelet toen de ballast van de kraan op hem afzwenkte”, aldus de uitvoerder.

Dooie hoek

Kraanmachinist Van Z. is blij dat het allemaal is meegevallen: “Ik moest een hijslast van de container weghalen; ik was daar juist mee klaar en liet de kraan terugzwenken naar de container voor een bundel pijpen. Ineens hoorde ik Jan, die schuin voor m’n kraan stond, schreeuwen en wenken van ‘terug, terug’. Gelukkig dat ik thuis ben in die kraan als in m’n Opeltje. Ik moet er niet aan denken dat die ballast nog even had doorgedrukt. Ja, je blijft toch zitten met die dooie hoek. In m’n achteruitkijkspiegels links en rechts kan ik alles zien wat er naast de kraan gebeurt. Maar dat stuk achter de kraanballast zit in de dooie hoek. Normaal gesproken komt daar bij een werk als we hier hebben bijna nooit een mens; ze weten allemaal dat het daar gevaarlijk kan zijn. Gerard schijnt een ladder te hebben willen verplaatsen. Ik weet niet waarom.”

Onderzoek

Uitvoerder De R. van Doorpers BV waarschuwde een veiligheidskundige van Aboma+Keboma uit Ede. Deze arriveerde er op de middag na het ongeluk; de situatie was in feite niet veranderd.

De veiligheidskundige stelde vast dat de opstelplaats van de kraan vrij toegankelijk was voor elke werknemer op het po. De mobiele kraan was in prima staat, het bouwterrein was ordelijk genoeg, de machinist had alle papieren, inclusief een recente bedrijfsgeneeskundige verklaring. Op de tekening voor de indeling van het terrein waren geen maten aangegeven, de prent was in feite globaal.

De veiligheidskundige concludeerde dat een specifieke tekening voor elk project aan te bevelen is, inclusief een beschijving van de werkmethode per boring. In zo’n beschrijving moet worden meegenomen hoe er veilig kan worden gewerkt. Juist via een concrete tekening met de maten erin kan knelgevaar tot een minimum worden beperkt.

Eigen initiatief

“Toch”, schreef de veiligheidskundige in z’n rapport, “blijft het natuurlijk mogelijk dat iemand op eigen initiatief achter de kraan komt. Overwogen kan worden om, wanneer het risico manifest aanwezig is, een tv-camera op de ballast van de kraan te monteren die via een monitor in de cabine zich geeft op het gebiedje direct achter de kraan.”

Juist in werksituaties als deze in Steendorp is het volgens hem gewenst dat de machinist niet alleen weet wat er voor hem maar ook wat er achter hem gebeurt: “Zou om enigerlei reden het kijken achter de machine onmogelijk blijken, dan kan worden overwogen een blokkeersysteem aan te brengen op de achterzijde van de ballast”.

De veiligheidskundige wees op het belang van preventie. Bij poen waar de ruimte beperkt is en knelgevaar groot, is voorbereiding gewenst. Aboma+Keboma heeft in de loop van dertig jaar veiligheidswerk ruime ervaring opgedaan waaruit geput kan worden. Men kan bellen, schrijven, faxen en natuurlijk langskomen.

Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede Tel.08380 – 31481 Fax 08380 – 32013 Bezoekadres: Pascalstraat 9 te Ede

Reageer op dit artikel