nieuws

DHV beschrijft vervuiling Beatrixhaven in Maastricht

bouwbreed Premium

Het Ingenieursbureau DHV in Maastricht gaat, in opdracht van de provincie Limburg en de Gemeente Maastricht de vervuiling van de ondergrond van het industrieterrein Beatrixhaven in Maastricht in kaart brengen.

De bodem en het grondwater zijn vervuild door Maasslib, terreinophogingen en vervuiling van bedrijfsuitoefening vroeger en nu. Voortrekker in het onderzoek is de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zuid-Limburg.

Volgens woordvoerder ing. Ben Hackert van de KvK is de situatie zo dramatisch dat de aan- en verkoop van bedrijfsterrein in het nog resterend gebied en de uitbreiding van bedrijfsgebouwen, sneuvelt op de kwaliteit van de bodem. “Bedrijven die willen uitbreiden zijn in een gigantische impasse geraakt.

Internationale concerns dreigen te kiezen voor uitbreiding van hun bedrijven bij Europese plants elders.

Een bedrijf dat grond van de gemeente Maastricht kocht, is naar de rechter gestapt omdat het de vereiste schone-grondverklaring niet krijgt”, zegt Hackert. Het onderzoek door DHV, waarvan de kosten gedragen worden door de gemeente Maastricht, provincie en bedrijven, moet uitkomst brengen in de maatregelen die genomen moeten worden. Nadat alle verontreinigingen in kaart gebracht zijn, wordt de meest wenselijke saneringsvariant bekeken.

Doorzettingsvermogen

Volgens Hackert vereist de hele operatie een behoorlijke portie vertrouwen en doorzettingsvermogen. Uit het onderzoek kan blijken dat gekozen wordt voor een IBC-aanpak (Isoleren, Beheersen en Controleren). “Dit is de meest aantrekkelijke aanpak voor de bedrijven. Multifunctioneel reinigen van de grond is niet meer mogelijk en onbetaalbaar”, zegt Hackert.

In de gevallen dat de grond, door historische vervuilingen, wel gesaneerd moet worden komt de aansprakelijkheid hiervoor op het bordje van de overheid komt.

Maar ook bedrijven, waarvan aangetoond kan worden, dat zij bij de uitoefening van hun activiteiten bijgedragen hebben aan de bodemvervuiling, moeten opdraaien voor de kosten.

Reageer op dit artikel