nieuws

D66-fractie wil wao-systeem verder gaan versoepelen

bouwbreed Premium

De D66-fractie wil bij het versoepelen van de wao-normen verder gaan dan staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken. De democraten willen het systeem zo wijzigen dat de theoretische verdienmogelijkheid die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte heeft lager uitvalt. De uitkering wordt dan hoger.

De opstelling van D66 blijkt uit de schriftelijke voorbereiding op behandeling – morgen – van een wetsvoorstel om de boete (malus) af te schaffen die bedrijven moeten betalen als een personeelslid in de wao verdwijnt. Linschoten wil de malus per 1 juli schrappen, maar nog wel de boetes innen die inmiddels zijn opgelegd.

Op dat laatste heeft een Kamermeerderheid kritiek. Het CDA wil zelfs dat alle boetes met terugwerkende kracht ongedaan worden gemaakt. Linschoten wil de wao-boetes en -beloningen (bonussen) voor werkgevers vervangen door een aantal maatregelen om arbeidsongeschikten weer aan de slag te krijgen. Hij trekt daar in totaal f. 75 miljoen per jaar voor uit.

Aanvulling

Een van zijn ideeen is om het loon van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die bij zijn baas aan het werk blijft, tijdelijk aan te vullen. Door zijn handicap kan zo’n arbeidsongeschikte niet meer zijn oude salaris verdienen, terwijl zijn wao-uitkering niet hoog genoeg is om het verschil te overbruggen.

D66 denkt dat het voorstel van Linschoten in de praktijk niet werkt, omdat de aanvulling op het loon maar tijdelijk is. De democraten stellen voor om bij het bepalen van een uitkering niet meer uit te gaan van wat iemand ten hoogste kan verdienen met de functies waarvoor hij nog geschikt is, maar de gemiddelde verdienmogelijkheid te nemen. Daarvan zouden ook arbeidsongeschikten profiteren die niet bij hun baas aan de slag ke blijven in een aangepaste functie.

D66 plaatst, evenals de overige grote fracties, nogal wat vraagtekens bij de andere plannen van Linschoten om wao’ers weer aan het werk te krijgen. Het gaat daarbij vooral om uitbreiding van bestaande instrumenten, zoals loonkostensubsidies en scholingsmaatregelen.

‘Melkert-gelden’

D66 constateert dat het hier “meer van hetzelfde” betreft en wil aangetoond zien dat de maatregelen in de praktijk ook werken. De PvdA stelt onder meer voor een deel van de ‘Melkertbanen’ voor langdurig werklozen te reserveren voor arbeidsongeschikten.

CDA, VVD en D66 hebben moeite met het voornemen van Linschoten om al opgelegde malussen nog te innen. Ook de Raad van State had hier kritiek op. Het hoogste adviesorgaan van de regering vond dat het innen van oude boetes alleen zin heeft als de maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld voor beroepszaken) veel lager zijn dan de opbrengst van de boetes.

Volgens Linschoten overtreft de opbrengst van de nog te innen malussen de kosten ruimschoots, maar de Kamer wantrouwt zijn berekeningen. Het CDA wil de malusregeling volledig terugdraaien. Werkgevers die al een boete betaald hebben, zouden hun geld moeten terugkrijgen. Dat zou gefinancierd ke worden door een lichte premieverhoging. Ook de VVD wil weten of het terugdraaien van de malussen mogelijk is.

De Kamer spreekt morgen tevens over voorstellen van de staatssecretaris om de wao-keuringen wat te versoepelen en om oudere wao’ers die bij herkeuring hun uitkering kwijtraken, tot hun 65e recht te geven op een ww-vervolguitkering.

Reageer op dit artikel