nieuws

Beveiliging wordt vaak te beperkt opgezet

bouwbreed

”Beveiligingsdeskundigen houden vooral rekening met criminelen die doordacht en planmatig hun beroep uitoefenen. Ze verdedigen een gebouw alsof het Dagobert Ducks geldpakhuis is dat tegen de onophoudelijk doordacht plannende Zware Jongens verdedigd moet worden. De realiteit is vaak anders: het blijken Kwik, Kwek en Kwak te zijn die de meeste schade veroorzaken, of Oom Donald natuurlijk.”

Jean Quist

Aldus directeur P. van Soomeren van Van Dijk, Van Soomeren en Partners op een bijeenkomst in Nieuwegein van het Centrum voor Kennis Communicatie.

Vooral semi-openbare ruimten leveren aanzienlijke problemen op voor het beheer. Er heerst geen duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. Deze ruimten verworden volgens Van Soomeren dan ook tot een soort niemandsland. Voor de korte termijn hebben de meeste betrokken partijen er belang bij dat zo te houden.

Temeer omdat het beheer vaak lastig en duur is. Figuren met duistere bedoelingen of bezigheden spinnen daar garen bij. Het concept van de semi-ruimte voorziet in de integratie van veel verschillende functies in een bouwwerk waarin iedereen terecht kan. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannie bestaat een onverminderd grote belangstelling voor deze aanpak waarin er welbeschouwd sprake is van in elkaar overlopende gebouwen.

Coordinatie

Deze voorzieningen trekken niet alleen criminaliteit aan, maar wekken het ook op omdat de gelegenheid voor criminaliteit er vele malen groter is dan elders. De ontwikkeling van een gecoordineerde beheersing neemt een groot aantal jaren in beslag. De verwachte problemen komen volgens Van Soomeren overeen met die in Hoog Catherijne. Aanpak van een probleem in het ene deel van het systeem zal niet tot de gewenste oplossing leiden, maar slechts een verschuiving ervan naar het andere deel veroorzaken. Beheer komt vaak neer op een degelijke afscherming van waren. Onderzoek toont evenwel aan dat de meeste daders van criminaliteit gebruik maken van geboden kansen. Met dat in gedachten dienen beveiligers verder te kijken dan het gebouw en hetgeen daarin gebeurt. Een breder beeld toont een veel omvangrijker hoeveelheid problemen aan maar geeft ook meer zicht op meer afdoende oplossingen.

Balans

Openbare ruimtes op een juiste wijze beveiligen, betekent dat de uitvoerders een balans moeten vinden tussen teveel en te weinig controle. Het resultaat laat zich volgens manager reizigersbeveiliging H. Hagers van NS Beveiliging Services moeilijk meten omdat veiligheid voor een deel samenhangt met een subjectief oordeel. Met behulp van een extern bureau willen NS Stations en Beveiliging Services daarvoor een controlesysteem opzetten. Optimale beveiliging vergt per object maatregelen die met elkaar een samenhangend geheel vormen. In het geval van de spoorwegen hoort daar ook overleg bij met bijvoorbeeld ondernemingen, de (plaatselijke) overheid en de politie. Boven alles dient voor de realisatie van maatregelen voldoende budget te komen. Daaraan wil het echter nog wel eens schorten, een gegeven dat grotere aandacht van de bedrijfsleiding behoeft.

Cultuur

Een plan van aanpak alleen is niet voldoende. N. van Leeuwen van het Haagse ziekenhuis Leyenburg wees zijn gehoor erop dat beveiliging alleen dan werkt wanneer het onderdeel wordt van de bedrijfscultuur. Het blijft geen exclusieve taak van de directie en de leiding, maar vraagt ook de inzet van de individuele werknemer. De maatregelen vragen niet altijd grote uitgaven. Waardevolle zaken achter slot en grendel zetten en nooduitgangen dicht te houden beperkt al in aanzienlijke mate criminaliteit. Dergelijke taken vallen onder de verantwoording van de beveiligingsfunctionaris. Deze dient daarvoor de benodigde medewerking te krijgen en zich ervan verzekerd weten dat iedereen, inclusief de hoger geplaatsten, zich aan de regels houden. Uitzonderingen leiden tot steeds meer uitzonderingen waardoor na verloop van tijd de bodem uit het beveiligingsplan valt. Het blijft evenwel een illusie dat zo’n plan criminaliteit volledig uitbant.

Reageer op dit artikel