nieuws

Belastingvoordeel eigen woning is Zwitserland te duur

bouwbreed Premium

De Zwitserse bondsraad vreest aanzienlijke belastinginkomsten mis te lopen wanneer de fiscus maatregelen treft waarmee meer mensen een eigen woning ke betrekken. Het gaat hierbij om de heffing op bouwspaarrekeningen, vermindering van de fiscale last in de eerste jaren na de koop en om fixering van het huurwaardeforfait. In het te geval wil het Zwitserse Verbond van Huiseigenaren (SHEV) dat dit bedrag pas na verkoop van de woning aan een nieuwe eigenaar wordt verhoogd.

De bondsraad wees de voorstellen zonder meer af en stelde dat de fiscus de Zwitserse woningeigenaren vergeleken met die in de meeste andere Europese staten niet noemenswaardig meer belast. Daarbij zouden belastingverminderingen de bond jaarlijks f. 500 tot f. 625 miljoen kosten en de verschillende kantons zelfs f. 1,2 tot f. 1,7 miljard. Alleen al de fixering van het huurwaardeforfait levert bond en kantons een respectievelijk verlies van f. 312 miljoen en f. 875 miljoen op.

Reageer op dit artikel