nieuws

Zonneboilers bereiken meergezinswoning

bouwbreed

Agpo heeft een zonneboilersysteem op de markt gebracht dat geschikt is voor hoogbouw. Twee zonnecollectoren op het dak geplaatst zijn voldoende om de vier etagewoningen die daaronder liggen van warmte te voorzien voor de complete warmwatervoorziening per appartement.

Het betreft een geintegreerd systeem van zonnecollectoren en de zich bewezen hebbende Agpo/Zen Aqua Sol zonnewarmteboiler met een Agpo/Ferroli Combi cv-ketel als naverwarmer. Overigens kan de zonneboiler ook worden gecombineerd met een ander typen combi-ketels voor de naverwarming.

Door dit systeem beschikken de bewoners weliswaar collectief over de zonnecollectoren, maar individueel over de warmwatervoorziening in de vorm van de zonneboiler. Deze is individueel te regelen.

Boven in het gebouw is een speciaal leegloopvat in het systeem opgenomen. Daardoor wordt bereikt dat de pompen van het zonne-systeem alle vier hetzelfde vermogen hebben. Verder wordt voor het systeem van Agpo BV te Breda gebruik gemaakt van een toevoer- en een afvoerleiding. Er wordt subsidie op het systeem verleend.

Met deze ontwikkeling heeft Agpo een aanmerkelijke besparing op zijn zonneboilersystemen bereikt. Het voordeel van dit collectieve en tegelijkertijd individuele systeem levert voor de opdrachtgever volgens het bedrijf een besparing op de aanschafkosten op van zo’n zes procent of meer per etagewoning.

Zonne-energie voor vier gezinnen wonend onder elkaar.

Reageer op dit artikel