nieuws

Winst Interborg nam met 15 procent toe

bouwbreed

Borgtocht- en herverzekeringsmaatschappij Interborg zag vorig jaar de nettowinst met 15 procent stijgen tot f. 1 miljoen. Voor dit jaar zijn de vooruitzichten ‘uitstekend’. Het bedrijf verwacht een verdere groei van winst en omzet.

De eerste vier maanden van 1995 gaf al een omzetstijging van 32 procent te zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo meldde Interborg dinsdag.

Eind 1994 bedroeg het totaal aantal uitstaande bankgaranties f. 1,06 miljard tegenover f. 819 miljoen een jaar daarvoor. De omzet hieruit, ofwel het brutopremie-inkomen, steeg met bijna een kwart tot f. 7,5 miljoen.

Interborg stelt vooral bankgaranties voor ondernemingen in de bouw, transport en metaal- en elektrotechniek. Vooral de opleving van de bouw droeg zijn steentje bij aan de verbetering van het bedrijfsresultaat. Daar nam de vraag naar garanties sterk toe. “In de koopwoningensector kon zelfs van een hausse worden gesproken.”

De maatschappij verhoogt het dividend van f. 0,75 tot f. 0,95.

Reageer op dit artikel