nieuws

Weer twee studies over bestaan van Zestienhoven

bouwbreed Premium

TNO voert in opdracht van het kabinet een economische verkenning uit voor de Zuidvleugel van de Randstad; het gebied waarin vliegveld Zestienhoven ligt. Daarnaast is de studie over de rijkswegproblematiek rond het vliegveld, die Rotterdam samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitvoert, vertraagd.

Studie, verkenningen, pilots, onderzoeken het karakteriseert de besluiteloosheid van de politiek als het gaat om de luchthaven Zestienhoven. Tijdens de gisteren gehouden vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Regiovorming maakte de betrokken wethouder Hans Kombrink (PvdA) er geen geheim van dat hij niet al te veel waarde hecht aan de vele studies die door zijn voorgangers zijn uitgevoerd. “Laten we vooral de uitgevoerde studies relativeren en de getallen daarin niet te zeer verabsoluteren,” was zijn boodschap om in het kielzog twee nieuwe studies te melden.

De studie en de verkenning die nu worden uitgevoerd moeten onder andere aan het licht brengen hoe men de rijkswegproblematiek van de A20, dat ligt tussen het Terbregse- en Kleinpolderplein, kan aanpakken.

Na het vastlopen van het Integraal Plan Noordrand (IPNR) is de totale besluitvorming voor het gebied stilgevallen. In IPNR werd niet alleen de ligging van het nieuwe vliegveld geregeld, maar ook de bouw van huizen, kantoren, bedrijfsterreinen en de verbetering van de autosnelwegen A13 en A20. Voor Rotterdam is de verbreding van de autosnelwegen van eminent belang omdat het een van de belangrijkste verbindingen is tussen de haven en het hinterland.

Hsl-halte

“De modellenstudie, die in april klaar had moeten zijn, die we nu uitvoeren met Rijkswaterstaat is eind juni klaar”, liet Huub Frencken, hoofd SRO van dS+V, de commissie gisteren weten. Volgens betrokkenen zal de behandeling pas na de zomer plaatsvinden. “In de modellenstudie wordt een fasering voorgesteld zodat toch onderdelen doorgang ke vinden.”

Het is onbekend wanneer de verkenning die door TNO wordt in opdracht van het Kabinet klaar is.

Kombrink temperde het enthousiasme van de gemeentelijke commissie over een hsl-halte in de Noordrand. Om het gebied een economische impuls te geven als het vliegveld sluit wil men een station bouwen aan het trace van de hsl. “Honderd procent zeker zijn we daar niet van,” aldus de wethouder. “Het moet bijvoorbeeld fysiek ke. Over een vrij lang traject moet dubbelspoor liggen, omdat de hst daar niet stopt. aarnaast moeten de NS het de moeite waard vinden om te stoppen. Ik hoop dat vurig.”

Reageer op dit artikel