nieuws

Voorlichtingsdag KvK over investeren in Nederland

bouwbreed

De Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg organiseert op donderdag 8 juni in Meeting Plaza in Maarssen bij Utrecht een voorlichtingsdag over de talrijke grote en minder grote investeringspoen die de komende jaren in Nederland op stapel staan. “In de praktijk ervaren we regelmatig dat geinteresseerde ondernemers niet of veel te laat van belangrijke voorgenomen investeringen op de hoogte worden gebracht”, zegt directeur Loek van den Hamer van genoemde Kamer.

Tijdens de voorlichtingsdag in Maarssen zullen belangrijke Nederlandse opdrachtgevers hun investerings- en infrastructuurpoen bekendmaken. Ook zal worden aangegeven op welke manier de ondernemers in contact ke komen met de diverse beslissingsnemers. Voorts zal erop worden gewezen welke procedures in acht genomen moeten worden bij het opmaken van offertes.

De volgende organisaties hebben hun medewerking toegezegd: de luchthaven Schiphol (uitbreiding met vijfde baan), de Nederlandse Spoorwegen (hoge snelheidstrein en Betuwe-lijn), het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag, het Raadgevend Comite voor Overheidsopdrachten, de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Het totale budget van deze organisaties bedraagt vele miljarden guldens en binnen dit budget is uiteraard ook ruimte voor veel kleinere poen zoals verbouwingen en aanpassingen van gebouwen e.d. Directeur Van den Hamer legt er dan ook de nadruk op dat de voorlichtingsbijeenkomst ook van groot belang is voor kleine- en middelgrote bedrijven.

Voor andere bijzonderheden over deze voorlichtingsbijeenkomst kan men contact opnemen met de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Belgie en Luxemburg, Congresstraat 18 te 1000 Brussel. (Telefoon vanuit Nederland: 00-32.2.219./11.74 en vragen naar mevrouw Van Impe).

Reageer op dit artikel